Nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou

Publikováno:
27. červen 2014
Obor:

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou. Informace byla vydána, protože zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, pro účely stanovení daně z nabytí nemovitých věcí, neupravuje speciální režim pro předmět či poplatníky daně, jsou-li nabývány nemovité věci tímto způsobem.

Předmětem daně jsou tak obě nabytí vzájemně poskytovaných nemovitých věcí jako nabytí samostatná, vede se u nich samostatné daňové řízení a plně se aplikují příslušná ustanovení zákonného opatření. Informace detailněji rozvádí, kdo je poplatníkem, jak se určí základ daně, jak se určí směnná hodnota, v jakých případech je možné osvobození od daně aj. Celou informaci naleznete zde:  http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/DNNV_Smena_informace_180614.pdf

Autor: Ivan Fučík