Mračna nad osvobozením dividend od roku 2014

Publikováno:
3. říjen 2013
Obor:

Součástí rekodifikačních novel daňových zákonů (sněmovní tisk číslo 1004) byly především změny související zejména s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích od roku 2014. Pro poplatníky, fyzické či právnické osoby, mělo být pravděpodobně nejvýznamnější pozitivní změnou osvobození od daně při výplatě dividend. V případě fyzických osob nepodnikatelů mírnilo pozitivní dopad této změny prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na tři roky.

Zdanění dividend v České republice je dlouhodobě kritizovanou oblastí, jelikož dochází k dvojímu zdanění zisku. V současnosti totiž česká firma nejprve zdaní svůj zisk 19 % sazbou daně z příjmů právnických osob a při výplatě těchto dividend opět dochází ke zdanění dle typu příjemce. Toto nespravedlivé dvojí zdanění mělo být zcela odstraněno zrušením daně při výplatě dividend a veškerých podílů na zisku. Návrh tohoto zákona obsahoval přechodné ustanovení, které říkalo, že osvobození se bude vztahovat až na zisk vytvořený po datu účinnosti tohoto zákona. Takže stát by poprvé přišel o výnosy ze zdanění dividend vyplacených v roce 2015.

Plánované osvobození dividend bylo ohroženo hned z několika stran. Prezident Miloš Zeman označil zrušení zdanění dividend při výplatě za tunel a plánoval vetování návrhu zákona, který jej měl od příštího roku zavést. Premiér v demisi Jiří Rusnok s tímto názorem nesouhlasil, nicméně upozorňoval na díru v zákoně, která by firmám umožnila místo 19 % daně z příjmů odvádět pouze 5 %. Naskýtalo se zde totiž nebezpečí, že společnosti by se mohly přeměnit na fondy, které by platily jen 5 % daň z příjmů a podílníci ze svých podílů na zisku z fondu nic, tím by stát mohl přijít podle premiéra v demisi Jiřího Rusnoka až o 9 miliard korun. I když by to bylo poměrně náročné, je velice pravděpodobné, že by toho čeští podnikatelé využili. Třetím ohrožením osvobození dividend byla ČSSD, která žádala po vládě Jiřího Rusnoka, aby pomocí zákonných opatření v Senátu bylo prosazeno zrušení osvobození dividend a podílů na zisku při výplatě od daně z příjmu fyzických osob.

12. 9. 2013 se konala 13. schůze Senátu, na které byl zamítnut návrh daňových změn souvisejících s novým občanským zákoníkem. Projednávání zákona tím končí, jelikož Sněmovna, která by o tomto vetu za jiných okolností rozhodovala, byla rozpuštěna.

Díky tomuto rozhodnutí Senátu sice ČR nepřijde o stovky milionů Kč z dividend, ale na druhou stranu měla možnost přilákat zahraniční investory. Zrušení daně z dividend přitom původně navrhovala ekonomická rada vlády. Podle ní by zrušení této daně mělo vést k oživení ekonomiky, přilákání zahraničních investic a rozvoji fondů u nás, čímž by do státního rozpočtu mohlo nepřímo přitéct několik miliard Kč.

Jednou z největší slabin ČR je vysoká míra daňové a politické nestability a také špatná vymahatelnost práva. Už dlouho to není o tom, zda budeme mít zdanění dividend 15 % (19 %) sazbou nebo nulovou, ale jedná se o určitou daňovou stabilitu, která je u nás postrádána. Investory především zajímá budoucí vývoj, a proto destabilizační prostředí, které u nás bohužel je, tyto investory odlákává a ti pak dávají přednost offshore destinacím jako je například Nizozemí, kde tuto daňovou stabilitu naleznou.

Kdo však na celé situaci prodělá nejvíce, jsou především drobní a střední investoři. Lidé se skutečně vysokými příjmy totiž tuto daň zpravidla neplatí. Většina z nich je daňově flexibilní a jednoduše se tak přesunou do jiné destinace, kde se jim to při výši jejich investice vyplatí. Malým a středním investorům se nevyplatí přesouvat se do zahraničí.

Léta navíc platí evropská směrnice, podle které mateřské společnosti se sídlem v Evropské unii při více jak 10 % podílu v české firmě žádnou daň z dividend neplatí. Tuto podmínku splňuje většina případů. A proto zamítnutí Senátem osvobození dividend a podílů na zisku skutečně nejvíce zasáhne malé akcionáře a podílníky firem fyzické osoby. Nadále bude trvat situace, kdy velcí akcionáři můžou odčerpávat nezdaněné dividendy do offshore center, kde zdanění dividend neexistuje nebo je minimální. Drobný akcionář se tomuto zdanění zpravidla nevyhne a dostane dividendu zdaněnou.

A co bude dál? V současné době vláda pracuje na přípravě zákonného opatření Senátu, které by mohlo nahradit sněmovní tisk 1004. V tomto opatření by osvobození dividend od zdanění při výplatě mělo zůstat zrušeno. Dále je však nutné podotknout, že v roce 2011 byla schválena novela zákona o dani z příjmů související se zavedením jednotného inkasního místa, která s účinností od 1. 1. 2015 dividendy od daně při výplatě osvobozuje. Necháme se tedy překvapit, zda osvobození z této novely bude další novelou zrušeno ještě před nabytím jeho účinnosti či bude zachováno. Další vývoj v této oblasti pro vás budeme sledovat.

Ing. Marcela Papežová

marcela.papezova@fucik.cz

Autor: Ivan Fučík