MPSV pomůže zaměstnancům i zaměstnavatelům zasaženým tornádem prostřednictvím cíleného programu Tornádo

Publikováno:
12. červenec 2021
Autor:
  • Václav Štefan

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo program Tornádo. Cílem programu je podpora zachování pracovních míst a pomoc firmám z nejvíce zasažených oblastí tornádem, tedy na Břeclavsku, Hodonínsku a v obcích Stebno a Blatno na severu Čech. V rámci programu budou zasaženým zaměstnavatelům kryty mzdové náklady vyplacené zaměstnancům za období od 25.6. do 31.7.2021.

Příspěvek na pokrytí mzdových nákladů bude poskytován na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR a bude vyplacen na základě vyúčtování, které zaměstnavatel může předložit i před vlastní úhradou mzdových nákladů. Výše příspěvku na jednoho zaměstnance bude činit 100 % uznatelných mzdových nákladů, maximálně však do výše průměrného výdělku zaměstnance, včetně povinných odvodů.

Příspěvek obdrží zaměstnavatel v následujících případech:

   1.  Překážky na straně zaměstnavatele

  • firma sídlí v zasažené oblasti a není schopná fungovat, zaměstnanci jsou tudíž na překážkách a dostávají náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

   2.  Překážky na straně zaměstnance

  • zaměstnanec likviduje v pracovní době škody na svém majetku nebo majetku sousedů. Nemusí kvůli tomu čerpat dovolenou. V tomto případě zaměstnanci podle zákoníku práce nenáleží náhrada mzdy, ale zaměstnavatel může tuto náhradu zaměstnanci vyplatit nad rámec svých povinností.

   3. Zaměstnanec je z důvodu likvidace škod převeden na jinou práci

  • v tomto případě nevzniknou překážky na straně zaměstnance ani zaměstnavatele. Zaměstnanci je vyplácena mzda nejméně ve stejné výši jako kdyby převeden nebyl. Jeho mzda bude zaměstnavateli opět refundována.
Autor: Václav Štefan