Možné komplikace při zrušení superhrubé mzdy

Publikováno:
12. leden 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Vendula Florešová

V našem článku s názvem Daňový balíček a daně z příjmů, jsme vás informovali, že s účinností od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Novela přinesla mimo jiné také významné změny ve zdanění příjmů ze zaměstnání, když došlo ke zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů.

Dle bodu č. 19 přechodných ustanovení se nová úprava použije taktéž pro příjmy ze závislé činnosti zúčtované plátcem daně před 01.01.2021 a vyplacené poplatníkovi po 31.01.2021. V praxi tak může dojít k situaci, kdy příjem (např. bonus) zúčtovaný zaměstnavatelem v roce 2020 bude zaměstnanci vyplacen až v únoru 2021 či později. V důsledku výše uvedeného přechodného ustanovení se na takový příjem mají aplikovat nová pravidla, tj. příjem již nemá být zdaňován v režimu superhrubé mzdy. Základem daně je v takovém případě hrubý příjem, který se zdaňuje sazbou daně 15 % (příp. 23 % pro příjem přesahující 48násobek průměrné mzdy, tj. měsíční limit 141 764 Kč).

V případě dotazů k této úpravě / přechodnému ustanovení, jsme Vám rádi k dispozici.

Autor: Roman Burnus, Vendula Florešová