Minimální mzda vs. nejnižší úroveň zaručené mzdy

Ne vždy je minimální mzda dostačujícím platem dle zákonných pravidel. Bohužel, ne každý zaměstnavatel je s tímto faktem obeznámen. Jakou mzdu by měl vyplácet, aby mohla být považována za přijatelnou dle zákonných podmínek?

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Dle § 112 zákoníku práce musí zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, mzdu alespoň ve výši odpovídající nejnižší úrovni zaručené mzdy, jak ji stanoví vláda svým nařízením č. 567/2006 Sb. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou určovány pro pracovní dobu 40 hodin týdně a jsou odstupňovány podle složitosti, namáhavosti vykonávané práce a odpovědnosti do 8 skupin.

Hodnoty pro rok 2022:

Skupina prací Druh práce Kč/měsíc Kč/hod
1. Uklízečka, doručovatel zásilek aj. 16 200,00 Kč  96,40 Kč
2. Řemeslník, dělník, popelář, sanitář, aj. 17 900,00 Kč 106,50 Kč
3. Zedník, instalatér, elektrikář, aj. 19 700,00 Kč 117,50 Kč
4. Zdravotní sestra, porodní asistentka aj. 21 800,00 Kč  129,80 Kč
5. Řidič autobusu, dispečer, záchranář, aj. 24 100,00 Kč 143,30 Kč
6. Obchodní referent, organizace prodeje, aj. 26 600,00 Kč 158,20 Kč
7. Finanční expert, expert IT, zubař, aj. 29 400,00 Kč  174,70 Kč
8. Finanční ředitel, makléř na finančním trhu, aj. 32 400,00 Kč 192,80 Kč

Proto v případě, kdy mzda bez mzdy za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli nedosáhne nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen doplatit rozdíl mezi mzdou vyplacenou za kalendářní měsíc a nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy.

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová