Mini One Stop Shop

Publikováno:
1. září 2014
Obor:

S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb – z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul povinnosti registrovat se k DPH, podávat přiznání a odvádět daň v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků, bude mít možnost dobrovolně se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini-one stop shopu. Více informací naleznete zde:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/MOSS_info.pdf

Autor: Ivan Fučík