MF navrhuje druhou sníženou sazbu DPH

Publikováno:
14. červenec 2014
Obor:

Ministerstvo financí ČR předložilo do připomínkového řízení druhý návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Některé změny mají navrhovanou účinnost již od 1. ledna 2015. Hlavními změnami by měly být zejména:

  • Zavedení druhé snížené 10% sazby daně z přidané hodnoty na nenahraditelnou dětskou výživu, léky, knihy apod.
  • Zavedení kontrolního výkazu, kde by měli plátci uvádět detailní informace o přijatých či poskytnutých zdanitelných plněních a záloh na ně podle jednotlivých daňových dokladů (od roku 2016).
  • Změny v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku  - rozšíření na dodání vybrané nemovité věci, pokud se plátce rozhodne uplatnit daň podle § 56 odst. 4 zákona o DPH.
  • Navrhuje se zrušit snížení výše obratu pro povinnou registraci plátce z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. 
Autor: Ivan Fučík