Mezinárodní daňové novinky - Maďarsko

Publikováno:
7. leden 2016
Obor:

Ve spolupráci se společností Leitner + Leitner Tax Kft., partnerem Leitner & Leitner v Maďarsku, jsme pro Vás připravili přehled některých významných novinek v oblasti mezinárodního zdanění a převodních cen v Maďarsku.

Implementace doporučení projektu BEPS v oblasti převodních cen

Maďarsko je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jako každý člen by mělo implementovat doporučení projektu BEPS („Base Erosion and Profit Shifting” - BEPS). Právě převodní ceny považuje Maďarsko za oblast, která má klíčový význam. Doporučení projektu BEPS ohledně převodních cen tak budou s největší pravděpodobností realizována. 

Nejvýznamnějším akčním bodem projektu BEPS v oblasti převodních cen je akční bod 13. Týká se dokumentace k převodním cenám. Finální zpráva k tomuto bodu doporučuje zavést povinnou tříúrovňovou dokumentaci převodních cen. Dokumentační balík tak bude obsahovat kromě již známých částí – Master File a Local File – i tak zvaný Country-by-Country (CbC) reporting. CbC reporting bude obsahovat popis klíčových aktivit, určité položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát, a další důležité údaje jako je počet zaměstnanců a použita aktiva, vykonávané funkce a předpokládaný zisk. Ačkoliv doposud nejsou k dispozici žádné legislativní návrhy, Maďarsko pravděpodobně představí požadavky na CbC reporting 1. ledna 2016, což je v souladu s doporučeními k akčnímu bodu 13. 

USA podepsali s Maďarskem  dohodu o příslušných orgánech

Na konci září 2015, USA podepsaly Dohodou o příslušných orgánech (Competent Authority Arrangement - CAA) rovněž s Maďarskem, která je součástí souboru dvoustranných dohod mezi USA a jinými jurisdikcemi s cílem vyjasnit nebo tlumočit ustanovení smluv.  CAA s Maďarskem stanovuje postupy pro automatickou výměnu informací. 

Významné změny v zákoně o účetnictví od roku 2016

Od 1. ledna 2016 vstoupí v platnost významné změny v maďarských účetních předpisech. Nejdůležitější změny zahrnují změny v rozvaze a výkazech zisků a ztrát, zrušení mimořádných položek a upravená pravidla účtování plateb dividend. Upozorňujeme, že již i výkazy za rok 2015 musí být připraveny v návaznosti na změny. 

Kromě výše uvedených informací, maďarská vláda také schválila plán pro přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) pro účely samostatného vykazování v Maďarsku. Přijetí IFRS bude pro řadu subjektů od 1. ledna 2016 volitelné anebo povinné pro určité subjekty od 1. ledna 2017, především pro pojišťovny a finanční instituce. Tým Leitner & Leitner Maďarsko je Vám připraven ve výše uvedených záležitostech pomoci.

Komise zpochybnila maďarský systém zaměstnaneckých benefitů

Evropská Komise zahájila řízení z důvodu porušení smlouvy v Maďarsku. Očekává se, že Evropský soudní dvůr (ECJ) by měl vynést verdikt ještě letos. Největší pozornost je zaměřena na maďarské zaměstnanecké programy: “stravenky Erzbébet” a “rekreační karty Széchenyi”. Komise kritizovala, že stravenky Erzbébet mohou být vydávány pouze jedním určitým subjektem, což vytváří určitý druh státního monopolu. Naopak rekreační karty Széchenyi mohou být vydávány pouze finančními institucemi se sídlem v Maďarsku. Komise argumentuje, že oba programy zaměstnaneckých benefitů narušují volný pohyb služeb a svobodu usídlování v rámci EU a je tudíž diskriminační proti společnostem z různých členských států EU, včetně Maďarska. V případě že ECJ bude souhlasit s uvedenou stížností, systém se může změnit již v roce 2016. 

Dotýká se Vás tento problém a chcete vědět více? Rádi Vám v této věci pomůžeme. V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.

Autor: Fučík & partneři