Metodický pokyn k aplikaci § 157 odst. 7 daňového řádu

Publikováno:
1. srpen 2014
Obor:

Generální finanční ředitelství vydalo metodický pokyn sjednocující rozhodování o upuštění od předepsání úroku z posečkání úhrady daně nebo jejího rozložení na splátky. Žádost o upuštění musí daňový subjekt doručit místně a věcně příslušnému správci daně nejpozději přede dnem splatnosti platebního výměru na úrok z posečkání. Při posuzování a rozhodování o žádosti o upuštění daňového subjektu bude správce daně

zohledňovat skutkový stav a podmínky v době svého rozhodování o upuštění od předepsání úroku. Správce daně pak vychází z podkladů, které má již shromážděny v daňovém spise daňového subjektu, z tvrzení

uvedených v žádosti a z dokladů, které ke své žádosti daňový subjekt připojil. Pokyn jasně stanovuje důvody vylučující a důvody umožňující upuštění od předepsání úroku z posečkání. Text pokynu naleznete zde:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/Metodicky_pokyn_k_par_157_odst_7_DR.pdf

Autor: Ivan Fučík