Maximální vyměřovací základ v roce 2014

Publikováno:
15. listopad 2013
Obor:

I v roce 2014 bude zrušen maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. U pojistného na sociální zabezpečení bude nadále stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy. Průměrná mzda pro výpočet maximálního vyměřovacího základu pro rok 2014 činí 25 942 Kč. Maximální vyměřovací základ tedy bude činit 1 245 216 Kč. Zaměstnanec tak v roce 2014 zaplatí na pojistném na sociální zabezpečení maximálně 80 940 Kč (1 245 216 Kč x 6,5 %) a jeho zaměstnavatel 311 304 Kč (1 245 216 Kč x 25 %).

Autor: Ivan Fučík