Maximální vyměřovací základ pro rok 2017

Publikováno:
21. říjen 2016
Obor:

Všeobecný vyměřovací základ je vyhláškou MPSV č. 325/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 stanoven na částku 27 156 Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodové zabezpečení je stanoven ve výši 1,0396. Průměrná mzda bude tedy pro rok 2017 činit  28 232 Kč. Tyto ukazatele ovlivní zejména výši maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociálním zabezpečení (1 355 136 Kč), minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné s hlavní činností (z 1 972 Kč na 2 061 Kč), minimální zálohy na pojistné na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné s hlavní činností (z 1 823 Kč na 1 906).

Autor: Fučík & partneři