Likvidace obchodních korporací – začátek konce

Vliv současné epidemie COVID-19 bude mít jistě za následek rozsáhlé ekonomické škody. Svět se na několik měsíců zastavil a někteří podnikatelé či společnosti byli nuceni ukončit činnost. Ti šťastnější pomalu opět rozjíždí business, aby se postupně přiblížili číslům před koronavirem. Média nás zahlcují očekávanými daty o propadu ekonomiky a například také o tom, že v květnu 2020 bylo z obchodního rejstříku vymazáno více společností, než bylo zapsáno. A přitom tato informace z jedné komerční televize může posluchače velmi mást. První, co nás napadne, je to, že podnikatelé ve velkém svoji činnost již ukončili. A přitom je pravda jinde. Mnoho nových společností v květnu nevzniklo a výmaz obchodních korporací z obchodního rejstříku je důsledkem minimálně roku předchozího. Vliv COVID-19 na počet obchodních korporací zapsaných v obchodních rejstříku se přitom projeví odhadem nejdříve na konci roku 2020. Proč je tomu tak?

Zápis do obchodního rejstříku zvládne šikovný advokát či notář za několik dnů (neplatí u společností, u kterých jsou vyžadovány specifické požadavky – např. finanční instituce). Výmaz z obchodního rejstříku, ke kterému je nutná spolupráce společníka, likvidátora, právníka a účetního, se pohybuje kolem jednoho roku a více. Pouze ostřílení likvidátoři dovedou zlikvidovat prázdnou společnost za půl roku.

Obchodní korporace jsou vymazávány z obchodního rejstříku z důvodu zániku s likvidací nebo zániku bez likvidace. Zápis zániku bez likvidace s právním nástupcem je z důvodu nejrůznějších fúzí a přeměn společností v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Společnost může být zrušena s likvidací dobrovolně nebo nedobrovolně. O nedobrovolných zrušení obchodních korporací rozhoduje soud, a to na základě významných porušení zákona. Vstup do likvidace je určen dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby nebo rozhodnutí může určit i den pozdější. Tyto likvidace se mimo vstupu do likvidace procesně neliší od tzv. dobrovolných zrušení.

Důvody pro dobrovolná zrušení obchodních korporací s likvidací jsou různá. Majitelé již nechtějí pokračovat v podnikatelské činnosti, ale nenašel se zájemce, který by zaplatil za prodej závodu, podílů či akcií odpovídající cenu. Byla ukončena dosavadní činnost a společnost již dále fakticky nefunguje. Nebo byl ukončen jednorázový projekt, ke kterému byla společnost založena.

Likvidace společnosti je někdy chápána z pohledu veřejnosti jako nedůstojná, a přitom se může jednat pouze o ukončení jedné etapy podnikatelského života s bonusem likvidačního zůstatku. 

Samotné dobrovolné likvidaci může předcházet tzv. přípravná fáze. V této fázi dochází k utlumení výnosů a zastavení prodeje, utlumení nákladů, k prodeji aktiv a vyrovnání závazků. Tyto činnosti koordinuje statutární orgán s cílem vytěžit z korporace co nejvíce majetku. Tato fáze může být před vstupem do likvidace přeskočena a ponechána v pravomoci likvidátora.

V některém z dalších vydání našeho newsletteru se k likvidaci vrátíme a seznámíme Vás podrobněji s procesem likvidace.

V případě, že už nyní hledáte odpovědi na své otázky, je možné, že je najdete v publikaci Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací od autorů Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková a Eva Tomášková vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s.

Rádi Vám také poskytneme naše poradenské služby.

Autor: Jitka Pešičková, Grant Thornton Czech Republic