Do kdy je nutné zápis upravit v souladu s novým zákonem?

Publikováno:
1. září 2021
Obor:

Evidující osoby, které nejsou obchodními korporacemi, a doposud nezajistily zápis údajů o skutečném majiteli do příslušné evidence, tak musí učinit nejpozději do 1. prosince 2021. Pokud zápis již zajistily podle předchozí právní úpravy, musí do 1. června 2022 zajistit, aby zápis odpovídal požadavkům Zákona.

Obchodní korporace, které zápis již včas provedly, musí do 1. prosince 2021 zajistit, aby zapsané údaje odpovídaly požadavkům Zákona. Pokud obchodní korporace dosud žádný zápis do příslušné evidence neprovedla, ačkoliv k tomu byla povinna, musí tak učinit bez zbytečného odkladu po účinnosti Zákona, což je 1. června 2021.

 

Autor: Veronika Odrobinová, Aneta Koubková