Lhůta pro vrácení DPH z jiných členských států EU se blíží

Publikováno:
22. září 2022
Obor:

Pokud jste v roce 2021 zaplatili v ceně nakoupeného zboží či služby místní DPH v některé ze zemí EU a pokud taková plnění použijete pro své podnikání, pak můžete požádat o vrácení DPH. Na možnost vrácení daně podnikatelé často zapomínají, proto bychom vás chtěli upozornit, že 30. září 2022 uplyne lhůta pro podání žádosti  o  vrácení takto zaplacené DPH v roce 2021.   Nejčastěji se jedná o faktury za hotely, vstupné na kongresy, výstavy, veletrhy, pohonné hmoty, různé další hotovostní výdaje při pracovní cestě apod.

O vrácení DPH může požádat každý český plátce DPH, který nemá ve státě vrácení sídlo ani provozovnu pro účely DPH. Podmínky pro nárokování DPH jsou obdobné jako v případě uplatnění nároku na vrácení DPH v českém daňovém přiznání. Žádost je třeba podat v České republice elektronicky. Žádost musí být podepsána elektronickým podpisem, příp. můžete k podání žádosti zplnomocnit daňového poradce, který žádost podá za vás.

S přípravou žádosti o vrácení DPH z jiných členských států vám rádi pomůžeme.

Autor: Richard Knobloch

Autor: Richard Knobloch