Lhůta pro placení daně z nemovitých věcí se blíží!

Publikováno:
23. květen 2018
Autor:
Obor:

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2018 končí 31. května 2018. To platí v případě, že částka daně nepřesáhne 5 000 Kč. Přesáhne-li částka daně 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu.

Nejpozději do 22. května by měli od finančního úřadu všichni poplatníci, kteří nemají zřízenou datovou schránku, obdržet bezplatnou „daňovou“ složenku do poštovní schránky. Osoby, které mají zřízenu datovou schránku, by potřebné informace pro placení této daně měli obdržet do své datové schránky. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně emailem, dostane všechny potřebné informace k placení daně do svého emailu.

Nelze se ovšem spoléhat pouze na složenku. I v případě, že složenka nedorazí, avšak daň by měla být uhrazena, je nutné ji do 31. května zaplatit. Pokud si nejste jistí výší daně na rok 2018, kontaktujte místně příslušný finanční úřad. V případě pozdní úhrady daně může finanční úřad vyměřit úrok z prodlení.

Autor: