Lhůta pro doplacení pojistného

Publikováno:
7. duben 2014
Obor:

Již dva roky je sjednocen termín pro úhradu dlužného pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Nedoplatky je třeba uhradit do 8-mi dnů od podání Přehledů. Je nutné dát pozor při dřívějším podání Přehledu, splatnost se počítá od data, kdy fakticky došlo k podání přehledu a ne od nejzazšího termínu pro jeho podání. Tzn. pokud OSVČ podá Přehledy již 10. dubna 2014, musí nedoplatky uhradit do 18. dubna 2014. Za den úhrady se stejně jako u daní bere den, kdy peníze byly připsány na účet úřadu/pojišťovny.

Autor: Ivan Fučík