Letní sezonní práce – co odvody?

Publikováno:
21. červen 2018
Autor:
Obor:

Brigádníci platí daně podle toho, jakou podepsali smlouvu a jak mají vysokou hrubou mzdu nebo odměnu za práci. Studenti mohou mít libovolný příjem, ať už uzavřou dohodu nebo pracovní smlouvu. Letní přivýdělky nejsou jen v  oblibě studentů a mladých lidí, ale také seniorů či nezaměstnaných na úřadu práce.  

Pro studenty je nejvýhodnější uzavřít dohodu o provedení práce (DPP) v  případě, že se jedná o krátkodobější brigádu (do 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele) s  měsíční odměnou do 10 000 Kč. Méně výhodná je dohoda o pracovní činnosti (DPČ), u které musí studenti odvádět sociální a zdravotní pojištění, a to už od hodnoty odměny ve výši 2 500 Kč měsíčně.  

U obou dohod lze využít slevu na poplatníka a studenti mohou využít i slevu na studenta, pokud podepíší u zaměstnavatele prohlášení k  dani. Pokud brigádník prohlášení k  dani nepodepíše (tzv. růžový papír), slevy si neuplatní, ale jeho příjem je pak zdaněn konečnou srážkovou daní. Takový příjem se pak dále nezohledňuje v  rámci daňového přiznání, ani ročního zúčtování daně. Srážkovou daň však brigádník získá zpět v  případě, že podá daňové přiznání dobrovolně a veškeré příjmy z  dohod společně se sraženou daní v  něm zohlední.  

Každý poplatník, tzn. i student/brigádník, může uplatnit základní slevu na poplatníka, která činí 2 070 Kč/měsíc. Studenti mohou využít i slevu na studenta (335 Kč/měsíc). Nárok na tuto slevu mají z pravidla studenti do 26 let nebo případně do 28 let, pokud studují v  denním studiu nebo v  doktorském programu.  

Autor: Veronika Nováčková 

Autor: