Legalizace elektronických podpisů notářem

Publikováno:
26. červenec 2021
Autor:
  • Martina Šumavská
  • Tomáš Brůha

V současnosti je v senátu projednávána novela notářského řádu, která má za cíl umožnit legalizaci i elektronických podpisů. Konkrétní podmínky a technické postupy pak upravuje připravovaná novela nařízení vlády č. 351/2013 Sb., jejíž znění však ještě není konečné a může se měnit.

Technické podmínky
Ověřit bude možné pouze elektronické podpisy na dokumentech ve formátu pdf. Dokument bude možné doručit notáři pouze prostřednictvím datového úložiště Notářské komory, elektronické pošty nebo datové schránky. Elektronický podpis nebude možné nechat ověřit na dokumentu předloženém na datovém nosiči, tj. například USB flash disku či CD/DVD/BD.

Postup 
Podepisující osoba bude muset prokázat svou totožnost, a to buď osobně a nebo dálkově prostřednictvím videokonferenčního zařízení, a poté prohlásit podpis za svůj. Notář poté přidá na dokument speciální ověřovací doložku, kterou opatří svým kvalifikovaným elektronickým podpisem a následně předá dokument zpět žadateli. Platí přitom obdobná pravidla jako pro doručení dokumentu notáři. Dokument tedy nemůže notář předat žadateli na přenosném datovém nosiči, ale pouze zaslat zpět elektronickou poštou, do datové schránky nebo umožnit jeho stažení z datového úložiště Notářské komory.

Další novinky
Kromě zmíněné možnosti ověřovat i elektronické podpisy navrhuje připravovaná novela notářského řádu zřídit novou Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, které budou obsahovat údaje o legalizacích provedených notáři a o notářských zápisech, sepsaných notáři. Další novinkou, kterou připravovaná novela notářského řádu zavádí je pak například možnost sepisovat některé veřejné listiny v elektronické podobě. Bude tedy možné například založit obchodní korporaci on-line bez fyzické přítomnosti u notáře.

Autor: Martina Šumavská, Tomáš Brůha