Kryptoměny – cílená daňová kontrola

Publikováno:
11. červenec 2022
Obor:

Finanční správa ČR dne 11. července 2022 zveřejnila tiskovou zprávu o realizaci cíleně mířené kontroly na transakce s kryptoměnami. Generální finanční ředitelství ČR (GFŘ) provedlo analýzu dostupných dat u daňových subjektů, které realizovaly transakce s kryptoměnami v letech 2019 a 2020. GFŘ konstatuje, že bylo odhaleno velké množství daňových subjektů, které řádně nesplnily svou daňovou povinnost. Úhrn příjmů, ze kterých nebyla odvedena daň z příjmů u těchto daňových subjektů činil stovky miliónů Kč.

Správce daně eviduje v rámci kontrolní činnosti velkou úspěšnost v doměření daňové povinnosti. Mimo jiné jsou při kontrolách identifikovány další daňové subjekty, u kterých existuje podezření na nepřiznání příjmů z transakcí s kryptoměnami. 

Oblast transakcí s kryptoměnami má být předmětem kontrolní činnosti i nadále, přičemž předmětem mají být rovněž kryptosměnárny, kryptoburzy, subjekty provozující těžbu kryptoměn a rovněž poskytovatelé vybraných typů služeb specificky vázaných na kryptoměny. Rovněž je zdůrazněna mezinárodní spolupráce finančních úřadů v této oblasti.

V návaznosti na:

  • Informaci GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin), která od 31. března 2022 široké veřejnosti deklaruje způsob (resp. nutnost) zdanění kryptoměn, 
  • tuto tiskovou zprávu veřejně oznamující již proběhlé a zamýšlené cílené daňové kontroly kryptoměn, a 
  • deficit státního rozpočtu ČR 

se domníváme, že období určité „tolerance“ nezdaňování kryptoměn (resp. absence cílených kontrol) je definitivně za námi a všichni držitelé kryptoměn by měli řešit případné zdanění proběhlých transakcí.

Autor: Petr Němec, Michal Hlaváč

Autor: Petr Němec, Michal Hlaváč