Křížové kontroly v účetnictví

Publikováno:
20. únor 2017
Obor:

S nástupem nového roku většina společností otevírá nové účetní období. Kromě zpestření, které nám přináší nový formát státních výkazů, případně nový výkaz cash-flow a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, nadchází čas inventarizací, párování, dokládání a kontrol, čas sestavení účetní závěrky.

Účetní závěrka, ať už ta roční nebo kvartální či měsíční a v podstatě celé účetnictví musí zajistit kvalitní informace vlastníkům, bankám, investorům, ale i dodavatelům, zaměstnancům a dalším uživatelům. Proto si účetní agenda zaslouží naši pozornost nejen v závěru roku, ale také v jeho průběhu. Ačkoliv rovnost aktiv a pasiv, a rovnost má dáti a dal, jsou pro nás účetní denním chlebem, existuje řada dalších vazeb, které napříč rozvahovými a výsledkovými účty pomohou zefektivnit Vámi nastavené kontroly.

Na našem semináři si můžete poslechnout, jak ke křížovým kontrolám v účetnictví přistupují naši auditoři a nahlédněte pod pokličku jejich práce. Věříme, že se Vám jejich postřehy budou hodit.

 

Autor: Fučík & partneři