Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Publikováno:
20. září 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Vladimír Toráč
Obor:

Nedávno vydaným rozsudkem č.j. 6 Af 20/2020–28 Městského soudu v Praze byl potvrzen způsob zdanění příjmů z poskytování krátkodobých nájmů prostřednictvím internetové platformy Airbnb.

Městský soud v Praze (dále jen „Soud“) v rozsudku dospěl k závěru, že příjmy z poskytování krátkodobého nájmu přes Airbnb jsou považovány za příjem z podnikatelské činnosti ve smyslu § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a nikoliv za příjmy z nájmu dle § 9 ZDP. Tento závěr je totožný už s dřívějším názorem finanční správy, který byl zveřejněn v roce 2017 v Informaci o daňových povinnostech poskytovatelů ubytovacích služeb.

Hlavní důvodem rozhodnutí Soudu je skutečnost, že poskytování ubytovacích služeb přes Airbnb většinou zahrnuje i další doplňkové služby jako je poskytnutí toaletních potřeb, ručníků, povlečení, závěrečný úklid atd., což svým charakterem odpovídá podnikatelské činnosti. Soud v rozsudku také uvedl, že účelem nájmu by mělo být zajištění bytové potřeby s dlouhodobým záměrem. Ubytování poskytované prostřednictvím platformy Airbnb spočívá k uspokojení potřeby pouze pro dočasné, resp. krátkodobé ubytování. Přestože fyzická osoba (žalobkyně) ve sporu argumentovala, že šlo o poskytnutí tzv. holého nájmu bez doplňkových služeb, soud poskytnutí ubytování klasifikoval jako ubytovací službu, nikoli jako nájem.

Překlasifikace příjmu z poskytování ubytování, který spadá do dílčího základu daně ze samostatné činnosti, má vliv nejen na způsob zdanění příjmu, ale poplatníkům, kteří svůj příjem doteď považovali příjem z nájmu, hrozí riziko doměření sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění i DPH.

Rozdíl ve zdanění příjmu může být v uplatnění paušálních výdajů, pokud pronajímatel neuplatňuje výdaje skutečné. U příjmu z nájmu lze uplatnit výdajový paušál pouze ve výši 30 %, naopak u příjmu ze samostatně výdělečné činnosti je možné uplatnit výdajový paušál 40 %, případně 60 % (pokud má pronajímatel na zřízenou živnost na poskytování ubytovacích služeb). Do konce roku 2020 byly příjmy z podnikání předmětem solidární daně, proto u poplatníků s vyššími příjmy hrozí i zpětné doměření daně z příjmu.

Příjmy ze samostatně výdělečné činnosti jsou také na rozdíl od příjmu z nájmu předmětem pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a doměření pojistného hrozí i zde. Z pohledu DPH nejsou příjmy z poskytování ubytovacích služeb osvobozeny (tak jako jsou příjmy z nájmu), a jelikož je platforma Airbnb provozovaná osobou neusazenou v tuzemsku, měl by se pronajímatel stát ihned osobou identifikovanou k dani a odvádět DPH z přijetí zprostředkovatelských služeb. Po dosažení obratu 1 000 000 Kč by měl poplatník aplikovat DPH i na samotné ubytovací služby.

Autor: Roman Burnus, Vladimír Toráč