Konzultace EET

Publikováno:
24. říjen 2016
Obor:

Vážení klienti,

jistě jste zaznamenali, že v průběhu tohoto roku byl přijat zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (nebo také elektronické evidenci tržeb, dále jen ETT). Zákon zavádí zcela nové povinnosti evidence tržeb přijímaných v hotovosti a požadavky na jejich hlášení správci daně a v souvislosti s tím také další nové povinnosti naprosté většiny podnikatelských subjektů v České republice.

Tyto povinnosti mohou významně ovlivnit stávající procesy ve Vaší společnosti. Je sice pravda, že velká část převodů peněžních prostředků dnes probíhá prostřednictvím bankovních účtů bezhotovostně, ale v praxi se lze téměř v každé společnosti setkat také s hotovostními úhradami. Po prostudování této problematiky jsme dospěli k závěru, že téměř každá podnikající právnická nebo fyzická osoba se bude touto problematikou muset zabývat. Již dnes se ve sdělovacích prostředcích objevuje stále více příspěvků na téma EET. Podle našich dosavadních zkušeností se ukazuje, že s ohledem na konkrétní podobu různých provozních a obchodních procesů v praxi nemusí být rozpoznání vlastních povinností pro konkrétní podnikatelský subjekt jednoduché.

Technické nastavení EET je relativně samostatná oblast. Ještě předtím však bude nezbytné vyhodnotit konkrétní dopady ve vazbě na konkrétní obchodní činnost. Níže uvádíme pouze namátkový výčet některých oblastí, kterým bude třeba věnovat pozornost:

  • první „vlna“ tržeb z oblasti ubytování, stravování a pohostinství, které budou podléhat evidenční povinnosti, nastupuje již 1. 12. 2016, dále pak budou přibývat vždy s odstupem několika měsíců tržby z dalších činností. Podnikatelé však budou muset klasifikovat své tržby, aby zjistili, v jaké fázi se na ně evidenční povinnost začne vztahovat; 
  • bude třeba vyhodnotit jednotlivé formy přijímání hotovosti – nejedná se totiž pouze o samotné peněžní prostředky, ale například i o jejich různé ekvivalenty, poukázky, dárkové šeky aj…;
  • ve vazbě na dohodnuté obchodní smlouvy může vzniknout evidenční povinnost odlišným poplatníkům např. na základě zastoupení;
  • v případě některých provozů bude možné tržby evidovat zjednodušeně, specifické postupy jsou stanoveny pro případy technických problémů; 
  • zákon či jeho výklady v určitých případech pracují s pojmy „ojedinělý příjem“ nebo „minoritní činnost“
  • samostatnou oblastí jsou pak samotné údaje, které je třeba hlásit správci daně případně uvádět na účtenkách,
  • atd.

Samozřejmě při tom všem jsou nové povinnosti zajištěny i sankcemi, přičemž dodržování těchto povinností bude předmětem specifických kontrolních postupů příslušných orgánů.

Pro běžného poplatníka může být složité toto vše sledovat, jedná se skutečně o zcela novou oblast, která je zákonem nově regulována a k níž jsou postupně zveřejňovány různé výklady. Chtěli bychom Vám proto nabídnout možnost konzultace, v jejímž průběhu bychom se společně s Vámi zamysleli nad konkrétními dopady na Vaši společnost a navrhli řešení. Předpokládáme, že tato konzultace bude vyžadovat cca 1 – 2 hodiny času. Pokud budete mít zájem, budeme případně připraveni připravit školení specielně zaměřené na činnosti Vaší společnosti pro více zaměstnanců.

V případě Vašeho zájmu se na nás, prosím, obraťte.

S pozdravem

Autor: Fučík & partneři