Kontroly nelegálního zaměstnávání

V minulém i letošním roce se orgány inspekce práce čím dál více zaměřují na kontroly nelegálního zaměstnávání. Kontroly jsou uskutečňovány průběžně a krom toho proběhlo i několik celostátních akcí. Celkem z 8 339 kontrol bylo zjištěno přes tisíc subjektů, u kterých probíhalo nelegální zaměstnávání. Nejčastěji k tomu dochází u subjektů v oboru stavebnictví, maloobchodu, ubytování a pohostinství. Hlavním motivem je dle Státního úřadu inspekce práce ekonomická úspora, kdy zaměstnavatel nehradí za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění, ať již se jedná o zaměstnance české národnosti bez uzavřených pracovních smluv či cizince bez správného pracovního povolení přiděleného ze zahraničí.

Státní úřad inspekce práce v roce 2018 vyměřil za nelegální zaměstnávání 496 pokut v celkové výši přes 151 milionů korun.

V porovnání s uplynulými roky rapidně stoupá počet nelegálních zaměstnanců ze třetích zemí. Nejčastěji jsou nelegálně zaměstnáni občané Ukrajiny, Vietnamu a Moldávie. 

V rámci kontrol bylo také zjištěno, že se ve větší míře zneužívá institut vysílání zaměstnanců. Dochází k řetězení, kdy zaměstnanci ze třetích zemí bývají zaměstnáni zaměstnavatel z jiného členského státu (často z Polska), odkud jsou následně vysláni do České republiky v rámci poskytování služeb. V České republice někdy dochází ještě k přidělení těchto pracovníků k dalším zaměstnavatelům. Kontroly zjistily, že se jedná pouze o zastírání reálného výkonu zaměstnání cizinců pro zaměstnavatele v ČR.

Zneužíváno pak dle kontrol bývá také agenturní zaměstnávání, kdy namísto řádného zaměstnání pracovníka za účelem přidělení k uživateli jsou uzavírány obchodní vztahy, zejména u cizinců ze zemí mimo EU. V roce 2018 bylo zastřené zprostředkování zjištěno u 248 subjektů a uloženo celkem 29 pokut v celkové výši přes 7 milionů korun.

 

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Autor: Fučík & partneři