Kontroly nelegálního zaměstnávání pokračují

Publikováno:
24. duben 2013
Autor:

Dle provedené analýzy činnosti Státního úřadu inspekce práce provedli jeho pracovníci od počátku platnosti nové úpravy týkající se nelegálního zaměstnávání, kam patří i kontroly švarcsystému, přes 72 000 kontrol a kvůli dodržování zákona o zaměstnanosti (kam patří nelegální zaměstnávání i švarcsystém) udělili od začátku roku 2012 pokuty za téměř čtvrt miliardy korun.

Nelegální zaměstnávání zahrnuje práci bez pracovní smlouvy, u cizinců práci bez příslušného pracovního povolení a švarcsystém, neboli skrytý pracovní poměr zastřený smlouvou o dílo, mandátní smlouvou nebo jinou obchodně-právní smlouvou. Průzkum pochází z dat, která jsou veřejně k dispozici na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Dle dat, která máme k dispozici, mají postihy za porušení podmínek zákona o zaměstnanosti rostoucí tempo. Zatímco pokuty za celý rok 2012 dosáhly výše 167 mil. Kč, za první čtvrtletí 2013 to bylo 77 mil. Kč. Celý průzkum lze shrnout do následujícího přehledu:

KONTROLA NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ v ČR

období

počet kontrol celkem

počet pokut - zákon o zaměstnanosti

objem pokut - zákon o zaměstnanosti

počet nelegálně zaměstnaných osob

1Q 2013

       15 232   

-

77 199 500 Kč

není k dispozici

4Q 2012

       14 675   

220

69 840 000 Kč

není k dispozici

3Q 2012

       17 601   

182

49 302 000 Kč

není k dispozici

1. pol. 2012

       25 069   

422

48 425 049 Kč

1 285 (z toho 884 z ČR)

celkem

       87 252   

1 044

314 606 549 Kč

                         -

Dle publikovaných informací bylo možné také vysledovat, na které obory se inspektoři v posledním roce a čtvrt zaměřili. Z tiskových zpráv lze např. citovat, že „při kontrole pracoviště nalezli inspektoři ženu, která tvrdila, že je přítelkyně podnikatele a nechápe, proč by s ním měla mít pracovní smlouvu…“.

Mezi kontrolované obory a pracoviště patřily v posledním půlroce stavební projekty silnic a kanalizací, kde inspektoři nalezli u 319 kontrol pouze 22 nelegálně zaměstnaných osob. Při kontrole lyžařských areálů, kterých bylo 508, se odhalilo celkem 59 nelegálně zaměstnaných osob.

V této souvislosti jsme vedli několik diskusí s inspektory i jejich nadřízenými a sami přiznávají, že se statisticky se nesleduje, kolik kontrol švarcsystému bylo skutečně odhaleno a na kolik se výše uvedená čísla týkají jiných forem prohřešků proti zákonu o zaměstnanosti.

I přes prohlášení předsedy vlády pro E15, že švarcsystém „Je v podstatě naprosto nezajímavý, je využívaný naprosto ojediněle a vůbec nemá význam investovat do nějakého jeho potírání,“ z konce března je vidět, že pokuty za nelegální zaměstnávání rostou. Při prostém přepočtu výše pokuty na jedinou kontrolu vychází, že průměrná pokuta za nelegální zaměstnávání dosáhla částky přes 300 tisíc korun.

I přes vyjádření vlády doporučujeme oblast nelegálního zaměstnávání ve vaší společnosti nepodceňovat.

Autor: