Kontrolní akce zaměřená na převodní ceny

Publikováno:
27. listopad 2015
Obor:

V únoru roku 2015 byla zahájena Specializovaným finančním úřadem celorepubliková akce, která byla zaměřena na kontrolu nastavení převodních cen u českých obchodních společností, které jsou členy nadnárodní korporace. Za necelý rok 2015 tato kontrolní akce upravila daňový základ (zvýšila základ daně nebo snížila daňovou ztrátu) o necelých 600 mil. Kč, což znamenalo doměření daně ve výší větší než 90 mil. Kč.

Hlavním z důvodů této kontrolní akce je zamezení krácení daňové povinnosti v případě, kdy si spřízněné subjekty upravují vzájemné transakce tak, aby zdanitelné zisky vznikali v zemích s nižší mírou zdanění.

Dalším zajímavým efektem je skutečnost, kdy daňové subjekty začaly samy podávat dodatečná daňová přiznání k dani z příjmů, na jejichž základě se na daních do státního rozpočtu dostalo dalších 80 mil. Kč.

Kontroly zaměřené na převodní ceny budou pokrčovat i v příštím roce.

Autor: Fučík & partneři