Kontrola dodržování cen osobních ochranných prostředků při prodeji

Publikováno:
10. březen 2020
Obor:

Zaměstnanci Finanční správy začali dne 6. 3. 2020 v rámci své kompetence dané Výměrem Ministerstva financí č. 3/2020 u výrobců, dovozců a distributorů kontroly cen při prodeji osobních ochranných prostředků.

Veškerá kontrola se soustředí na především na dodržování maximální ceny ochranných prostředků třídy FFP3 vyrobených a uváděných na český trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 osobám uvedeným v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. března 2020.

V případě zjištění během kontroly, že se porušila cena, hrozí pokuta až 10 milionů.

Pokud se při kontrole zjistí porušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví tím, že někdo prodává osobní ochranné pracovní prostředky na území České republiky někomu jinému, než dovoluje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, zadá Finanční správa informaci na příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Autor: Fučík & partneři