Konsolidovaná účetní závěrka

Publikováno:
24. únor 2017
Obor:

Novela zákona o účetnictví, která vstoupila v platnost pro účetní období začínající po 1. 1. 2016, přinesla i snížení limitů pro povinné sestavení konsolidované účetní závěrky.

Zákon obsahuje řadu terminologických úskalí – skupina, konsolidační celek, ovládaná a ovládající účetní jednotka, podniky pod podstatným a společným vlivem apod.  Správná interpretace těchto termínů je odpovědí na otázku, zda-li vzniká povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Termíny pro sestavení a zveřejnění konsolidované účetní závěrky se neliší od těch, které zákon ukládá pro samostatnou účetní závěrku.

Pokud máte zájem zjistit, zda jste konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka, kdo je součástí konsolidačního celku a za jaké období se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, navštivte náš seminář, který se uskuteční 9. března 2017.

Autor: Fučík & partneři