Konference k tématu problematiky fotovoltaických elektráren

Publikováno:
21. listopad 2016
Obor:

Ve čtvrtek 10.11.2016 se konala konference a navazující panelová diskuse pokrývající aktuální problematiku fotovoltaických elektráren.  Kromě aktuálních informací ohledně novelizace energetického zákona a vývoje v oblasti schválení podpory obnovitelných zdrojů Evropskou komisí (tzv. notifikace) se část konference věnovala i tématu oprav, modernizací a rekonstrukcí fotovoltaických elektráren.  Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie v §12  uvádí, že za uvedení výrobny elektřiny do provozu se považuje též ukončení rekonstrukce či modernizace technologické části výrobny.  ERÚ dovozuje, že při výměně jednoho z FVE panelů se vždy jedná o rekonstrukci či modernizaci, a to i při zachování celkového instalovaného výkonu elektrárny.  Důsledkem takového výkladu je potom změna ve výši podpory na obnovitelné zdroje.  Náš příspěvek na konferenci spočíval v objasnění pojmů oprava, modernizace a rekonstrukce z pohledu účetnictví a daní.  A necháme na rozhodnutí odborníky z oblasti FVE, zda-li lze použít účetní a daňovou terminologii pro výklad sporného ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

Autor: Fučík & partneři