Konec odpisování majetku pomocí mimořádných odpisů

Publikováno:
4. srpen 2010

Dne 30. 6. 2010 skončila účinnost ustanovení zákona o daních z příjmů, které umožňovalo uplatnit odpisy majetku ve zkráceném termínu. Možnost zkrátit dobu odpisování zavedla novela zákona o daních z příjmů v průběhu roku 2009 a týká se majetku pořízeného prvním vlastníkem, zařazeného do užívání v termínu od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 a patřícího do 1. a 2. odpisové skupiny

Zákon umožňoval u majetku zařazeného v první skupině odepsat rovnoměrně bez přerušení 100 % vstupní ceny majetku již za 12 měsíců. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině umožňoval zákon odepsat za 24 měsíců, přičemž v průběhu prvních 12 měsíců uplatní majitel odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za zbývajících 12 měsíců uplatní rovnoměrně zbývajících 40% vstupní ceny majetku.

Mimořádné odpisy ovlivňují také pořízení majetku pomocí finančního pronájmu. Finanční leasing s následnou koupí najatého majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny je možné sjednat na 12 resp. 24 měsíců. Výdaje na takto sjednaný leasing jsou u nájemce daňově uznatelné. Podmínkou je, že pronajímatel odpisuje majetek pomocí mimořádných odpisů a smlouva byla uzavřena v období od účinnosti novely do 30. června 2010, v tomto termínu musí být majetek také přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání.

V případě, že chcete využít možnosti mimořádných odpisů, je potřeba zařadit majetek do 30. 6. 2010.

Autor: Fučík & partneři