Kompenzační bonus pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Publikováno:
23. duben 2020
Obor:

Vláda dne 21.4 schválila návrh zákona o prodloužení období, za které mohou OSVČ čerpat kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními.

Nově bude bonusové období, za které budou moci OSVČ čerpat kompenzační bonus, prodlouženo od 1. května do 8. června 2020. V současné době bylo kompenzační období pouze do konce dubna 2020. Novela zákona také přemýšlí o následném prodloužení kompenzačního období a to do 31. srpna 2020, a to pouze na základě nařízení vlády, pokud by přetrvávala krizová opatření, která by zcela nebo z části omezovala výkon samostatně výdělečné činnosti v České republice.

Tento návrh musí ještě schválit parlament a podepsat prezident.

Nově by se výše kompenzačního bonusu měla stanovit za příslušné bonusové období, a žádost o kompenzační bonus tak bude podávána za celé bonusové období. Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, jinak nárok na kompenzační bonus zanikne. 

Autor: Fučík & partneři