Komora auditorů k návrhu nového zákona o účetnictví – změny v rámci povinného auditu

Publikováno:
22. listopad 2022

Komora auditorů České republiky (dále jen „KAČR“) zveřejnila na svých webových stránkách své vyjádření, v souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví připravovaným ze strany Ministerstva financí České republiky, na změnu limitů pro povinný audit (ověření účetní závěrky) účetních jednotek v České republice.

KAČR nesouhlasí ani s jednou navrhovaných variant, tzn. buď se zvýšením limitů pro povinnost auditu malých účetních jednotek (zvýšení limitu obratu nově na 130 Mio Kč z dosavadních 80 Mio Kč a zvýšení limitu aktiv nově na 65 Mio Kč oproti dosavadním 40 Mio Kč) nebo ponechat samotnou povinnost povinného auditu pouze pro střední a velké účetní jednotky (malé účetní jednotky by tedy nebyly již povinně auditovanými subjekty).

KAČR uvádí, že nemá k dispozici žádné podklady k daným rozhodnutím a daná skutečnost nebyla s KAČR diskutována. Současně se obává negativních dopadů nejen na samotné podniky a podnikatelské prostředí v České republiky (ochrana společnosti před škodlivými transakcemi spojenými např. s praním špinavých peněz), ale také možných vlivů na auditorský trh.  

Samotné vyjádření je k dispozici na webových stránkách KAČR: https://www.kacr.cz/vyjadreni-komory-auditoru-k-navyseni-limitu-pro-povinny-audit-v-cr.

Další vývoj legislativního procesu nového zákona o účetnictví budeme sledovat a informovat vás o případných změnách. 

Autor: Petra Čechová

Autor: Petra Čechová