Kdy je možné čerpat ošetřovné

Publikováno:
25. duben 2014
Obor:

Česká správa sociálního zabezpečení dále zveřejnila informace o nároku na ošetřovné a statistické údaje k čerpání ošetřovného v loňském roce. Ošetřovné náleží obecně v délce maximálně 9 kalendářních dnů zaměstnanci vždy, pokud ošetřuje své dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo kterému se stal úraz, nebo pokud o potřebě ošetřování staršího dítěte rozhodne ošetřující lékař. Ošetřovné lze čerpat i v době, kdy zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Více informací zde:  

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-04-18-cssz-pripomina-kdy-je-mozne-cerpat-osetrovne.htm

Autor: Ivan Fučík