Kdo může zahájit daňovou kontrolu?

Publikováno:
18. květen 2018
Autor:
Obor:

Dne 20. prosince 2017 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek ke kasační stížnosti žalobkyně proti Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina. Rozsudek se týkal údajně neoprávněné daňové kontroly ze strany Finančního úřadu pro Kraj Vysočina vůči společnosti ČKD Elektrotechnika.

Finanční úřad se snažil domluvit termín daňové kontroly, avšak žalobkyně zastávala tvrzení, že žalovaný není místně příslušným správcem daně pro zahájení daňové kontroly. Žalobkyně postup Finančního úřadu napadla u Krajského soudu v Brně, jež žalobu následně zamítl.

Podstatou případu bylo, zda je kterýkoliv finanční úřad oprávněn zahájit daňovou kontrolu v rámci své působnosti, nebo zda musí jít pouze o úřad místně příslušný. Dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona o finanční správě se vybranou působností rozumí jak vyhledávací činnosti při správě daní, tak i postupy k odstranění pochybností, daňové kontroly a jiné kontrolní postupy. Vybranou působnost pak v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o finanční správě může vůči daňovému subjektu provádět kterýkoliv finanční úřad jako správní orgán s celostátní působností. Tím krajský soud potvrdil, že v případě finančního úřadu šlo o činnosti zahrnuté v jím vybrané působnosti, a postupoval tak v souladu se svými pravomocemi.

Žalobkyně výše zmíněný rozsudek napadla kasační stížností u Nejvyššího správního soudu v Brně, v němž mimo jiné namítala, že výše zmíněná zákonná úprava má za následek, že vůči daňovému subjektu mohou daňovou kontrolu vykonávat i všechny finanční úřady v ČR současně. Dle Nejvyššího správního soudu je však této skutečnosti zabráněno § 12 odst. 3 zákona o finanční správě, který stanoví, že „Kontrolní postup při správě daní provede finanční úřad, který jej zahájil nejdříve“.

Kasační stížnost byla tudíž Nejvyšším správním soudem zamítnuta s odůvodněním, že postup Finančního úřadu byl zcela v souladu se zákonem.

Daňovou kontrolu může u daňového subjektu zahájit v rámci vybrané působnosti podle § 10 odst. 4 ve spojení s § 8 odst. 2 zákona č. 456/2017 Sb., o Finanční správě České republiky, kterýkoliv finanční úřad.

Šárka Veselá

Autor: