Kdo je povinen podávat nově přiznání k dani z nemovitých věcí

Publikováno:
27. leden 2014
Obor:

Do konce ledna vzniká řadě poplatníků v důsledku změn v zákoně o dani z nemovitých věcí povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí, a to i přestože se stav jejich nemovitostí oproti loňskému roku nezměnil. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta až do výše 4 % celkové daně, max. 300 tis. Kč. Jedná se například o následující poplatníky:

  • majitele pozemků, jejichž povrch je zpevněn vlečkou (vlečka již není předmětem daně ze staveb);
  • majitele budov nebo inženýrských staveb uvedených v příloze zákona o dani z nemovitých věcí (např. plošné stavby nacházející se na jiném druhu pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha);
  • majitele staveb k podnikání s podlažími, jejichž zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby (dojde tak ke snížení počtu vykazovaných podlaží);
  • majitele pozemků určených k zastavění zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze staveb a jednotek (např. vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení nebo staveb pro veřejnou dopravu);
  • majitele pozemků pod bytovými domy rozdělenými na jednotky, kteří nejsou vlastníky žádné z jednotek;
  • podílové fondy a fondy obhospodařované penzijními společnostmi, kde předmětem daně jsou nemovité věci tvořící jmění těchto fondů.

Povinnost nevzniká majitelům bytu či nebytového prostoru a podílu na společných částech domu, kteří vlastní i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku užívaném spolu s jednotkou ve spoluvlastnictví všech jednotek v domě. Těm bude daň vyměřena správcem daně z moci úřední.  

Autor: Ivan Fučík