Právní poradenství

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Od 1. prosince 2021 dojde ke změně názvu přihlášení prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Stávající portál eidentita.cz se bude po novu nazývat Identita občana, funkčnost systému zůstává nezměněna. Změna má být dalším…
Opětovně zavedené povinné testování zaměstnanců

Opětovně zavedené povinné testování zaměstnanců

Dne 19. listopadu 2021 vláda schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým opětovně zavádí povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců související s povinným pravidelným testováním zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.  …
Návrh magistrátu hlavního města Prahy ohledně regulace dočasného ubytování

Návrh magistrátu hlavního města Prahy ohledně regulace dočasného ubytování

Dne 16.11.2021 byl poslancům rozeslán návrh novely živnostenského zákona předložený Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Hlavním účelem je, aby byty a rodinné domy sloužily původnímu účelu, tedy bydlení, a nikoliv jako ubytovací zařízení. Návrh…
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Od 1. června 2021 se potýkáme s novou právní úpravou problematiky skutečných majitelů. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je podstatně přísnější než předchozí právní úprava a s nesplněním povinností spojuje nepříjemné sankce. Nový…
Datové schránky pro každého

Datové schránky pro každého

S účinností od 1. 1. 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která značně rozšiřuje využití soukromých datových zpráv. Ty bude nově možné automaticky zasílat všem fyzickým…
Hlavní a vedlejší insolvenční řízení

Hlavní a vedlejší insolvenční řízení

V naprosté většině případů probíhá insolvenční řízení podle práva státu dlužníka, kdy zároveň věřitelé jsou z téhož státu. Stále častěji se však v insolvenčních řízeních objevují i komplikovanější situace, zahrnující zahraniční prvek. Na evropské…
Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Novela zákona o obchodních korporacích přinesla s účinností k 1. lednu 2021 i podstatnou změnu ve věci odpovědnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace, kterou blíže představujeme v tomto článku. Před 1. lednem 2021 Ručení…
Elektronická podání vůči soudu

Elektronická podání vůči soudu

Je stále běžnější, že podání vůči soudu jsou činěna elektronicky, a to ať už pomocí datové schránky či elektronického podpisu. Jelikož elektronické podpisy jsou založené na certifikátech, které mají omezenou platnost a musí být ověřena jejich…