Právní poradenství

Kdy nevyplatit zisk

Kdy nevyplatit zisk

V našich předchozích článcích jsme vás seznámili s pravidly pro výplatu zisku. V tomto článku na téma navážeme přiblížením situací, při kterých již rozdělený zisk nesmí být společníkům vyplacen. Kdo o výplatě zisku rozhoduje? Zatímco o rozdělení…
Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

V tomto články bychom vás rádi upozornili na aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu (9 Afs 147/2020 – 34) týkající se využití policejních kamerových záznamů správcem daně za účelem prokázání nároku na odpočet DPH u pořízení automobilu, resp.…
Milostivé léto II

Milostivé léto II

Stejně jako na přelomu loňského a letošního roku bude i nyní dána fyzickým osobám v exekuci možnost vyhnout se dlužným úrokům a nákladům exekuce. Opakování Milostivého léta je již definitivně potvrzeno a bude probíhat od 1. září do 30. listopadu…
Smlouvy uzavírané na dálku ve světle nedávného rozhodnutí SDEU

Smlouvy uzavírané na dálku ve světle nedávného rozhodnutí SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se nedávno zabýval případem, kdy si spotřebitel („pan X“) objednal hotelový pokoj v Německém hotelu přes známý internetový portál booking.com. Pan X dokončil na tomto portálu rezervaci, zadal své osobní údaje, ale na…
Převádění dovolené do následujícího kalendářního roku

Převádění dovolené do následujícího kalendářního roku

Během předešlého roku došlo v oblasti českého pracovního práva a zejména pak konkrétně v oblasti dovolené k významným legislativním změnám. Jednou ze zavedených novinek je možnost převedení dovolené do následujícího kalendářního roku na základě…
Kdy nerozdělit zisk

Kdy nerozdělit zisk

Červen bývá v korporátním právu standardně ve znamení schvalování účetních závěrek a rozhodování o rozdělení zisku nejvyšším orgánem společnosti. S pravidly pro rozdělení zisku jsme vás, čtenáře GT News, již seznámili v našich dřívějších vydáních. V…
Souběh výkonu funkcí a platební neschopnost zaměstnavatele dle Soudního dvora EU

Souběh výkonu funkcí a platební neschopnost zaměstnavatele dle Soudního dvora EU

Do poměrně turbulentního vývoje ohledně možnosti souběhu pracovního poměru a funkce člena statutárního orgánu zasáhl nově i Soudní dvůr EU, a to ze strany poměrně nečekané – z hlediska ochrany zaměstnanců proti platební neschopnosti zaměstnavatele.…
Ochrana spotřebitele ve světle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu

Ochrana spotřebitele ve světle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu

„Cílem návrhu je zajistit, aby spotřebitelé byli při nákupech v on-line prostředí lépe chráněni před nekalými obchodními praktikami některých prodejců. Náš návrh jim zajistí dostatek informací, aby se mohli lépe orientovat a byli méně zranitelní…