Právní poradenství

Připomínka pro velké podniky využívající zastropované ceny energií a upozornění na pár novinek

Připomínka pro velké podniky využívající zastropované ceny energií a upozornění na pár novinek

Ceny energií už sice pomalu začínají klesat, mnoho podniků však stále využívá zastropovaných cen zajištěných vládním nařízením. Jak jsme psali zde, velkým podnikům poslední novelizací v souvislosti s touto státní podporou značně zbytněla…
Přímá odpovědnost jednatele (společníka) s.r.o. za škodu způsobenou třetí osobě

Přímá odpovědnost jednatele (společníka) s.r.o. za škodu způsobenou třetí osobě

S účinností od 1. 1. 2014 dle nového § 2914 OZ[1] platí, že „kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám“. Pokud se však tato jiná osoba zavázala danou…
Vrchní soud vyložil neurčité pojmy ve vztahu k nepříznivým hospodářským výsledkům

Vrchní soud vyložil neurčité pojmy ve vztahu k nepříznivým hospodářským výsledkům

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se v řízení vedeném pod sp. zn. 6 Cmo 333/2021 zabýval tím, že žalovaná společnost odmítla poskytnout odchodné odvolanému členu představenstva dle jeho smlouvy o výkonu funkce, a to na základě ustanovení § 61…
Nepřetržitý odpočinek v týdnu – významný rozsudek SDEU posouvá hranice

Nepřetržitý odpočinek v týdnu – významný rozsudek SDEU posouvá hranice

Rozsudek Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) ze dne 2. března 2023, ve věci C‑477/21 vykládající články 3 a 5 Směrnice[1] a čl. 31 odst. 1 Listiny EU[2] postavil najisto, že nepřetržitý odpočinek zaměstnanců v ČR v týdnu musí činit alespoň 46 hodin,…
Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) se ve svém rozsudku z 15. prosince 2022 zabýval problematikou kolektivních smluv snižujících odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo u uživatele. Ve zkoumaném případě byla…
Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

V uplynulém roce Státní úřad inspekce práce České republiky (dále jen „inspektorát práce“) nad rámec plánovaných kontrol zahájil přes 500 kontrol zaměřených na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na naše území…
Sexuální orientace jako důvod odmítnutí uzavření smlouvy s OSVČ

Sexuální orientace jako důvod odmítnutí uzavření smlouvy s OSVČ

Polsko se pravidelně umisťuje na spodních příčkách v žebříčcích hodnocení tolerance sexuálních menšin[1]; místní i zahraniční podporovatelé LGBT komunity se pravidelně vyhrazují vůči tendencím nejen polských politiků v této oblasti. Například i v…
Shromažďování osobních údajů pod drobnohledem? SDEU má jasno!

Shromažďování osobních údajů pod drobnohledem? SDEU má jasno!

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodoval o předběžné otázce, která vyvstala před rakouským nejvyšším soudem (Oberster Gerichtshof) ve sporu mezi subjektem údajů, panem RW a Österreichische Post. Jádrem sporu byla žádost RW o poskytnutí informací o všech…