Právní poradenství

Nové standardní smluvní doložky v GDPR

Nové standardní smluvní doložky v GDPR

Co jsou to standardní smluvní doložky?Standardní smluvní doložky (Standard Model Clauses, Standard Contractual Clauses) jsou jedním z nejjednodušších a nejpoužívanějších nástrojů pro zajištění záruk ochrany osobních údajů, jež vyžaduje obecné…
Vydávání apostil – nově u Notářské komory

Vydávání apostil – nově u Notářské komory

Od 1.10.2021 přechází agenda ověřování veřejných listin vydaných či ověřených notáři na Notářskou komoru ČR. Tzv. apostilní doložku tak bude možné získat nejen v sídle Komory, ale také na všech jejích regionálních pracovištích, a to v Praze, Ústí…
Evropská komise posvětila pokračování volného předávání osobních údajů do Spojeného království

Evropská komise posvětila pokračování volného předávání osobních údajů do Spojeného království

Dne 28.6.2021 přijala Evropská komise dvě rozhodnutí – jedno v rámci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a druhé v rámci tzv. trestněprávní směrnice – na základě kterých mohou být osobní údaje nadále volně předávány z Evropské unie do…
Nová úprava kurzarbeitu

Nová úprava kurzarbeitu

Dne 1.7.2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která zavádí novou formu příspěvku pro zaměstnavatele v době částečné práce, tzv. kurzarbeitu.   Proč se kurzarbeit zavádí? Dle důvodové zprávy k novele v souvislosti s celosvětovou…
Legalizace elektronických podpisů notářem

Legalizace elektronických podpisů notářem

V současnosti je v senátu projednávána novela notářského řádu, která má za cíl umožnit legalizaci i elektronických podpisů. Konkrétní podmínky a technické postupy pak upravuje připravovaná novela nařízení vlády č. 351/2013 Sb., jejíž znění však…
Udělování pokynů statutárním orgánům v akcionářských dohodách

Udělování pokynů statutárním orgánům v akcionářských dohodách

Dle platné právní úpravy spadá obchodní vedení a strategické řízení společnosti do působnosti statutárního orgánu, neurčí-li zakladatelské právní jednání jinak. Zatímco ohledně otázek týkajících se obchodního vedení nesmí být členům statutárního…
Kde všude vás může dohnat švarcsystém?

Kde všude vás může dohnat švarcsystém?

Co je to švarcsystémŠvarcsystém je nelegální zaměstnávání formou zastření faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou. Jinak řečeno, jde o situaci, kdy oficiálně podnikající osoba (OSVČ) vykonává závislou práci vůči společnosti, se kterou by…
Minimální doba odpočinku zaměstnance

Minimální doba odpočinku zaměstnance

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 17. března 2021, C‑585/19, vyložil příslušná ustanovení Směrnice 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby (dále jen „Směrnice“) týkající se minimální doby denního odpočinku pracovníků.…