Právní poradenství

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

V uplynulém roce Státní úřad inspekce práce České republiky (dále jen „inspektorát práce“) nad rámec plánovaných kontrol zahájil přes 500 kontrol zaměřených na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na naše území…
Sexuální orientace jako důvod odmítnutí uzavření smlouvy s OSVČ

Sexuální orientace jako důvod odmítnutí uzavření smlouvy s OSVČ

Polsko se pravidelně umisťuje na spodních příčkách v žebříčcích hodnocení tolerance sexuálních menšin[1]; místní i zahraniční podporovatelé LGBT komunity se pravidelně vyhrazují vůči tendencím nejen polských politiků v této oblasti. Například i v…
Nejzásadnější změny, které může přinést připravovaná novela zákoníku práce

Nejzásadnější změny, které může přinést připravovaná novela zákoníku práce

V září minulého roku jsme vás informovali o připravované novele zákoníku práce. Ta by měla především transponovat evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách,…
Shromažďování osobních údajů pod drobnohledem? SDEU má jasno!

Shromažďování osobních údajů pod drobnohledem? SDEU má jasno!

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodoval o předběžné otázce, která vyvstala před rakouským nejvyšším soudem (Oberster Gerichtshof) ve sporu mezi subjektem údajů, panem RW a Österreichische Post. Jádrem sporu byla žádost RW o poskytnutí informací o všech…
Zakládání s.r.o. nikdy nebylo rychlejší a levnější

Zakládání s.r.o. nikdy nebylo rychlejší a levnější

Dne 15. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 416/2022 Sb. Cílem této novely několika obchodněprávních předpisů je umožnit plně elektronické zakládání obchodních společností, zejména společnosti s ručením omezeným. Novela navazuje na novelu notářského…
Novinky v dokládání prospěchu velkých firem ze státní energetické podpory a s tím související nová administrativní zátěž

Novinky v dokládání prospěchu velkých firem ze státní energetické podpory a s tím související nová administrativní zátěž

Na konci ledna schválila vláda další novelizaci nařízení č. 298/2022 Sb., nyní už s aktualizovaným názvem o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového…
Zákon o hromadných žalobách a změna souvisejících předpisů

Zákon o hromadných žalobách a změna souvisejících předpisů

Ke konci roku 2022 předložilo Ministerstvo spravedlnosti do mezirezortního řízení návrh zákona o hromadném řízení (dále jen „Zákon“) spolu s úpravou souvisejících předpisů. Jedná se již o druhý pokus transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady…
Podpora Německa poskytnutá podnikům a omezení volného pohybu osob v souvislosti s pandemií covidu-19 pod drobnohledem Tribunálu SDEU

Podpora Německa poskytnutá podnikům a omezení volného pohybu osob v souvislosti s pandemií covidu-19 pod drobnohledem Tribunálu SDEU

V době pandemie covid-19 přijala německá spolková vláda, podobně jako ostatní evropské státy, řadu omezení, aby zamezila setkávání osob a tím i šíření nemoci covid-19, což tvrdě dopadlo na mnoho společností, kterým tato omezení způsobila značné…