Právní poradenství

Smlouvy uzavírané na dálku ve světle nedávného rozhodnutí SDEU

Smlouvy uzavírané na dálku ve světle nedávného rozhodnutí SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se nedávno zabýval případem, kdy si spotřebitel („pan X“) objednal hotelový pokoj v Německém hotelu přes známý internetový portál booking.com. Pan X dokončil na tomto portálu rezervaci, zadal své osobní údaje, ale na…
Převádění dovolené do následujícího kalendářního roku

Převádění dovolené do následujícího kalendářního roku

Během předešlého roku došlo v oblasti českého pracovního práva a zejména pak konkrétně v oblasti dovolené k významným legislativním změnám. Jednou ze zavedených novinek je možnost převedení dovolené do následujícího kalendářního roku na základě…
Kdy nerozdělit zisk

Kdy nerozdělit zisk

Červen bývá v korporátním právu standardně ve znamení schvalování účetních závěrek a rozhodování o rozdělení zisku nejvyšším orgánem společnosti. S pravidly pro rozdělení zisku jsme vás, čtenáře GT News, již seznámili v našich dřívějších vydáních. V…
Souběh výkonu funkcí a platební neschopnost zaměstnavatele dle Soudního dvora EU

Souběh výkonu funkcí a platební neschopnost zaměstnavatele dle Soudního dvora EU

Do poměrně turbulentního vývoje ohledně možnosti souběhu pracovního poměru a funkce člena statutárního orgánu zasáhl nově i Soudní dvůr EU, a to ze strany poměrně nečekané – z hlediska ochrany zaměstnanců proti platební neschopnosti zaměstnavatele.…
Ochrana spotřebitele ve světle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu

Ochrana spotřebitele ve světle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu

„Cílem návrhu je zajistit, aby spotřebitelé byli při nákupech v on-line prostředí lépe chráněni před nekalými obchodními praktikami některých prodejců. Náš návrh jim zajistí dostatek informací, aby se mohli lépe orientovat a byli méně zranitelní…
Evidence skutečných majitelů – pozor na termíny

Evidence skutečných majitelů – pozor na termíny

1. 6. 2022 uplyne poslední ochranná lhůta k doplnění údajů v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“). Toto datum se však týká pouze těch evidujících osob dle Zákona o ESM, které…
Započtení pohledávek v kontextu kauzy Sberbank

Započtení pohledávek v kontextu kauzy Sberbank

Podmínkami započtení jsou dle aktuální zákonné úpravy § 1982 občanského zákoníku za prvé plnění stejného druhu a za druhé právo požadovat uspokojení svého dluhu současně s právem plnit dluh vlastní. Banky zpravidla v úvěrových smlouvách zakazují…
Hrozící insolvence a povinnosti pro členy statutárního orgánu

Hrozící insolvence a povinnosti pro členy statutárního orgánu

S ohledem na ekonomický vývoj posledních let je úpadek stále velmi aktuální téma pro mnoho podnikatelů. I když člen statutárního orgánu úpadek společnosti nepřivodil, může v některých případech osobně odpovídat nebo ručit ve vztahu k věřitelům…