Právní poradenství

Novinky v dokládání prospěchu velkých firem ze státní energetické podpory a s tím související nová administrativní zátěž

Novinky v dokládání prospěchu velkých firem ze státní energetické podpory a s tím související nová administrativní zátěž

Na konci ledna schválila vláda další novelizaci nařízení č. 298/2022 Sb., nyní už s aktualizovaným názvem o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového…
Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Během pandemie onemocnění covid-19 se objevila celá řada otázek s nejasnými odpověďmi. Některé z nich se týkaly právě i problematiky odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání. Dlouhodobě nepřehledná situace se však postupem…
Zákon o hromadných žalobách a změna souvisejících předpisů

Zákon o hromadných žalobách a změna souvisejících předpisů

Ke konci roku 2022 předložilo Ministerstvo spravedlnosti do mezirezortního řízení návrh zákona o hromadném řízení (dále jen „Zákon“) spolu s úpravou souvisejících předpisů. Jedná se již o druhý pokus transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady…
Podpora Německa poskytnutá podnikům a omezení volného pohybu osob v souvislosti s pandemií covidu-19 pod drobnohledem Tribunálu SDEU

Podpora Německa poskytnutá podnikům a omezení volného pohybu osob v souvislosti s pandemií covidu-19 pod drobnohledem Tribunálu SDEU

V době pandemie covid-19 přijala německá spolková vláda, podobně jako ostatní evropské státy, řadu omezení, aby zamezila setkávání osob a tím i šíření nemoci covid-19, což tvrdě dopadlo na mnoho společností, kterým tato omezení způsobila značné…
Diskriminace ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů

Diskriminace ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů

Diskriminace na trhu práce je stále více a více akcentovaným problémem nejen na českém pracovním trhu. Může se týkat zaměstnanců v různých životních obdobích, kdy zaměstnanec může patřit do různých stigmatizovaných skupin. Toto zařazení se mění v…
Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

V září minulého roku vydal generální advokát Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) stanovisko k článku 88 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).  Dle výše odkazovaného článku mohou členské státy prostřednictvím národní…
Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Nový rok už je tady v plné síle a my bychom vám rádi kromě přání všeho dobrého také připomněli blížící se konec lhůt k podáním nezbytným pro získání státní energetické podpory. Dnes přinášíme pouze stručný přehled, detailněji jsme o věci psali zde.…
Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Dne 23. listopadu 2022 vláda schválila nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. K uplynutí…