Právní poradenství

Novela zákona o přeměnách obchodní společností a družstev

Novela zákona o přeměnách obchodní společností a družstev

Do konce ledna letošního roku měly členské státy Evropské unie implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. 11. 2019 (dále jako „Směrnice“). Novela zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních…
Zákon o ochraně oznamovatelů vyhlášen ve Sbírce

Zákon o ochraně oznamovatelů vyhlášen ve Sbírce

20. června 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen Zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, a to pod číslem 171/2023 Sb. Novela zákonů, které s přijetím tohoto nového zákona souvisí, vyšla v ten samý den pod číslem 172/2023 Sb. Účinnost zákona…
Aktuální judikatura SDEU v oblasti GDPR

Aktuální judikatura SDEU v oblasti GDPR

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) dne 4. května 2023 uveřejnil několik rozsudků, ve kterých se vyjádřil k některým klíčovým otázkám ochrany osobních údajů. V rozhodnutí ve věci C-300/21 se SDEU zabýval otázkou náhrady újmy ve spojitosti s porušením…
Zánik ručení jednatele za dluhy společnosti z důvodu promlčení

Zánik ručení jednatele za dluhy společnosti z důvodu promlčení

V rozsudku sp. zn. 4 Cmo 129/2022 ze dne 24. 1. 2023 se Vrchní soud v Praze zabýval námitkou promlčení vznesenou jednatelem, který zpochybňoval existenci předpokladů pro trvání zákonného ručení podle § 159 odst. 3 Občanského zákoníku (OZ) vůči…
Příplatek mimo základní kapitál - váže se k podílu, nebo osobě? A jak je to s převodem?

Příplatek mimo základní kapitál - váže se k podílu, nebo osobě? A jak je to s převodem?

Potřebuje-li společnost rychlé provozní nebo projektové financování, nabízí se několik cest. Externí zdroje často bývají obtížně dosažitelné. Společnost, obzvlášť na začátku svého podnikatelského života, nemusí disponovat dostatečnými aktivy, která…
Je to tady - Zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat

Je to tady - Zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat

Senát dne 1. 6. 2023 projednával vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, k němuž nakonec nepřijal žádné usnesení. Tímto došlo k marnému uplynutí třicetidenní lhůty pro projednání návrhu zákona Senátem, a tudíž platí, že návrh zákona je přijat a…
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

V poslední době nejen v médiích slýcháme o nutnosti evidence skutečných majitelů u právnických osob. I profese jako jsou například auditoři se na tuto skutečnost v rámci svých ověřovacích prací zaměřují a zjišťují, zda právnická osoba splnila…
Ochrana spotřebitele – legislativní ladění zákona s praxí

Ochrana spotřebitele – legislativní ladění zákona s praxí

Zákon o ochraně spotřebitele[1] (dále „ZOS“ nebo „Zákon“) se v loňském roce dočkal zásadní novely (viz náš článek zde). V rámci novely byl významně upraven i dozor nad ochranou spotřebitele, a to jak věcně, tak provedením změny systematiky v úpravě…