Právní poradenství

Je to tady - Zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat

Je to tady - Zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat

Senát dne 1. 6. 2023 projednával vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, k němuž nakonec nepřijal žádné usnesení. Tímto došlo k marnému uplynutí třicetidenní lhůty pro projednání návrhu zákona Senátem, a tudíž platí, že návrh zákona je přijat a…
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

V poslední době nejen v médiích slýcháme o nutnosti evidence skutečných majitelů u právnických osob. I profese jako jsou například auditoři se na tuto skutečnost v rámci svých ověřovacích prací zaměřují a zjišťují, zda právnická osoba splnila…
Pravidla pro cookie lišty

Pravidla pro cookie lišty

Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal pravidla pro používání tzv. cookie lišt a pro udělování souhlasu s používáním souborů cookie, které je zpravidla spojeno se zpracováním osobních údajů. Přestože povinnost získat souhlas s užíváním…
Podvodné reklamy zneužívající celebrity, lékaře a jiné veřejné osoby

Podvodné reklamy zneužívající celebrity, lékaře a jiné veřejné osoby

Zcela jistě to znáte, při brouzdání na internetu na vás vyskakují reklamy na zázračné produkty na pleť, hubnutí či rychlý a snadný výdělek peněz, který je podpořen fotografií, citátem nebo dokonce článkem známého sportovce, celebrity či jiné veřejně…
Ochrana spotřebitele – legislativní ladění zákona s praxí

Ochrana spotřebitele – legislativní ladění zákona s praxí

Zákon o ochraně spotřebitele[1] (dále „ZOS“ nebo „Zákon“) se v loňském roce dočkal zásadní novely (viz náš článek zde). V rámci novely byl významně upraven i dozor nad ochranou spotřebitele, a to jak věcně, tak provedením změny systematiky v úpravě…
Návrh zákona o ochraně oznamovatelů – aktualizace

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů – aktualizace

Již v lednu letošního roku jsme vás informovali o připravovaném návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který má implementovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva…
Zpřesnění podmínek podání žádosti o vyplacení dlužné mzdy při platební neschopnosti zaměstnavatele

Zpřesnění podmínek podání žádosti o vyplacení dlužné mzdy při platební neschopnosti zaměstnavatele

Napínavým vývojem událostí prošla koncem dubna letošního roku novela zákona o ochraně zaměstnanců v situacích, kdy jejich zaměstnavatel není schopen vyplácet mzdu kvůli svojí platební neschopnosti. Zákon jako takový zajišťuje prostředky pracovníkům…
SDEU k výkladu práva získat „kopii“ osobních údajů

SDEU k výkladu práva získat „kopii“ osobních údajů

Soudní dvůr EU („SDEU“) se ve svém rozsudku ze dne 4. května 2023, ve věci C‑487/21, vyjádřil k výkladu článku 15 odst. 3 Nařízení[1], který upravuje právo subjektu údajů na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Předcházející události…
« Předchozí stránka
123471013