Právní poradenství

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) vydal v nedávné době rozhodnutí s významnou českou stopou. SDEU se v popisovaném rozhodnutí zabýval předběžnou otázkou, zdali má propuštěný zaměstnanec nárok na finanční náhradu za dny nevyčerpané dovolené…
Konec zastropovaných cen energií

Konec zastropovaných cen energií

Stropy cen energií, které po celý loňský rok kryly odběratele před prudce se zvyšujícími náklady na neregulovanou složku ceny elektřiny a plynu, skončí ke 31. 12. 2023. Odběratelé, kteří mají zafixované ceny nad vládním stropem, budou tedy od nového…
Změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

S novelou zákoníku práce, jejíž převážná část nabyla účinnosti dne 1. 10. 2023, došlo mimo jiné i ke změnám v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – tj. dohoda o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohoda o pracovní činnosti (dále jen…
Hromadné žaloby potřetí: ČR je už skoro rok v prodlení

Hromadné žaloby potřetí: ČR je už skoro rok v prodlení

Ke konci loňského roku předložilo Ministerstvo spravedlnosti návrh zákona o hromadném řízení (dále jen „Zákon“), kterým jsme se zabývali v článku Zákon o hromadných žalobách a změna souvisejících předpisů. V srpnu tohoto roku byl poslancům rozeslán…
Je elektrokolo motorové vozidlo?

Je elektrokolo motorové vozidlo?

Dne 12. 10. 2023 bylo ve Sbírce soudních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie pod sp. zn.: C-286/22 vyhlášeno rozhodnutí, které se zabývalo odvěkou otázkou: Je elektrokolo motorové vozidlo? Proč SDEU o této otázce rozhodoval Cyklistu na…
Nová pravidla pro boj proti opožděným platbám

Nová pravidla pro boj proti opožděným platbám

Evropská komise ve Štrasburku 12. září 2023 představila nová pravidla zaměřená na řešení problému opožděných plateb v obchodních transakcích v Evropě. Opožděné platby mají značný dopad na malé a střední podniky – např. dle dostupných statistik je…
AI zřejmě nezastavíme, tak proč ji radši nevyužít?

AI zřejmě nezastavíme, tak proč ji radši nevyužít?

Koncem června tohoto roku Ministerstvo průmyslu a obchodu ohlásilo záměr aktualizovat Národní strategii umělé inteligence (Artificial intelligence neboli AI). Součástí tohoto ohlášení bylo i zahájení veřejné konzultace k tomuto tématu, díky čemuž má…
Fakturace ve světle běhu promlčecí lhůty

Fakturace ve světle běhu promlčecí lhůty

Právo patří bdělým, zdůraznil velký senát Nejvyššího soudu ve svém rozhodnutí ze dne 31. května 2023, sp. zn. 31 Cdo 3125/2022, týkajícím se počátku běhu promlčecí lhůty. Skutkové okolnosti Dovolací soud se zabýval otázkou, kdy začíná běžet…
« Předchozí stránka
1234591216