Právní poradenství

Diskriminace ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů

Diskriminace ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů

Diskriminace na trhu práce je stále více a více akcentovaným problémem nejen na českém pracovním trhu. Může se týkat zaměstnanců v různých životních obdobích, kdy zaměstnanec může patřit do různých stigmatizovaných skupin. Toto zařazení se mění v…
Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

V září minulého roku vydal generální advokát Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) stanovisko k článku 88 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).  Dle výše odkazovaného článku mohou členské státy prostřednictvím národní…
Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Nový rok už je tady v plné síle a my bychom vám rádi kromě přání všeho dobrého také připomněli blížící se konec lhůt k podáním nezbytným pro získání státní energetické podpory. Dnes přinášíme pouze stručný přehled, detailněji jsme o věci psali zde.…
Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Dne 23. listopadu 2022 vláda schválila nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. K uplynutí…
Provozovatelé internetových vyhledávačů musí odstraňovat odkazy na nepravdivé informace

Provozovatelé internetových vyhledávačů musí odstraňovat odkazy na nepravdivé informace

O této povinnosti rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) věci C-460/20 | Google (dále jen „Rozsudek“). Rozsudek navazuje na stávající úpravu ochrany osobních údajů nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna…
Projekt AGROBOS: Když transakce není jen o financích

Projekt AGROBOS: Když transakce není jen o financích

Advokátní kancelář GT Legal zastupovala společníky firmy AGROBOS při jejím prodeji. AGROBOS je středně velkou společností zabývající se zemědělskou výrobou ve středních Čechách, která byla již od roku 1992 v rukou stejných společníků. Ti do ní…
Opakování je matka moudrosti aneb jak je to s převodem nevyčerpané dovolené

Opakování je matka moudrosti aneb jak je to s převodem nevyčerpané dovolené

Na počátku roku 2021 došlo k významným legislativním změnám v oblasti dovolené. Jednou z těchto změn je i možnost převedení nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku na základě písemné žádosti zaměstnance. Vedle varianty převedení…
Zastropování cen energií v roce 2023 pro malé, střední a velké podniky

Zastropování cen energií v roce 2023 pro malé, střední a velké podniky

Vláda na svém zasedání 14. 12. 2022 rozhodla o novelizaci nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, tak, že jeho působnost rozšířila i na velké podniky. Ty mohly doposud čerpat pouze dotace za rok 2022 v…
« Předchozí stránka
12346810