Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Informace o zaplacených zálohách u ČSSZ již jen elektronicky na ePortálu

Informace o zaplacených zálohách u ČSSZ již jen elektronicky na ePortálu

Česká správa sociálního zabezpečení dále jen „ČSSZ“ spustila 26. ledna 2022 novou online službu – Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. ČSSZ již nebude rozesílat tzv. inventury pohledávek, ale všechny informace…
„WORK-LIFE BALANCE"- Směrnice a pružné uspořádání pracovní doby

„WORK-LIFE BALANCE"- Směrnice a pružné uspořádání pracovní doby

K 2. srpnu 2022 jsou členské státy Evropské unie povinny implementovat Směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob  (dále jen „Směrnice“). Jaké důsledky bude implementace mít pro české zaměstnavatele a…
Změny ve mzdové agendě pro rok 2022

Změny ve mzdové agendě pro rok 2022

V tomto stručném přehledu bychom vás rádi informovali o tom, jaké jsou důležité změny ve mzdové agendě v roce 2022. Zvýšení minimální mzdy Minimální měsíční mzda za plný pracovní úvazek vzrostla ze současných 15 200 Kč na 16 200 Kč. Minimální…
Změny ve zdravotním pojištění

Změny ve zdravotním pojištění

Od 1.ledna 2022 dochází ke dvěma změnám v oblasti zdravotního pojištění u plátců pojistného. 1.    Změny v ročních přehledech OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné nebudou nově vyplňovat údaje o příjmech a výdajích, ale uvedou pouze výši daňového…
Zvýšení minimální a průměrné mzdy v roce 2022 a její dopady

Zvýšení minimální a průměrné mzdy v roce 2022 a její dopady

Zvýšení minimální mzdy 5. 11. 2021 vláda schválila zvýšení minimální mzdy z dosavadních 15 200 Kč na částku 16 200 Kč. Spolu s tím se zvýší také nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací odstupňovaných zejména podle jejich složitosti a…
Nevyčerpaná dovolená a její převod do dalších let

Nevyčerpaná dovolená a její převod do dalších let

Již 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákoníku práce týkající se mj. nevyčerpané dovolené a jejího převodu. V praxi se s touto novou úpravou však setkáváme poprvé až nyní, kdy je toto téma aktuální a zaměstnavatelé řeší převod případné…
Jak se v roce 2022 mění náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky

Jak se v roce 2022 mění náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky

Každý rok dochází k tzv. valorizaci redukčních hranic u průměrného hodinového výdělku pro účely stanovení náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo karantény. Valorizací dále projdou také redukční hranice u denního vyměřovacího…
Izolačka

Izolačka

Senát dne 15. 12. 2021 schválil tzv. izolačku. Lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění, dostanou zpětně od 30. listopadu 2021 až 370 Kč za den jako náhradu mzdy. 23. 12. 2021 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů.