Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti hrazeného zaměstnavateli

Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti hrazeného zaměstnavateli

Na začátku května vláda předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jehož cílem je mimo jiné minimalizace dopadů v případě neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen až červenec 2020, a to v podobě snížení…
Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %

Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %

Poslanecká sněmovna dne 21. dubna schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové k novele zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. V…
K některým sociálním dávkám nebude dočasně třeba dokládat příjmy

K některým sociálním dávkám nebude dočasně třeba dokládat příjmy

Ti, kteří pobírají příspěvek na dítě, bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou pravděpodobně muset ve druhém a třetím čtvrtletí dokládat své příjmy a náklady na bydlení. Výše příspěvku jim bude uznána automaticky podle prvního čtvrtletí roku…
COVID-19 a formulář A1

COVID-19 a formulář A1

V souvislosti se šířením nemoci COVID-19 vydala česká správa sociálního zabezpečení vyjádření pro migrující osoby, které z důvodu omezení volného pohybu v současné době nemohou vykonávat činnost na území jiného členského státu. Česká správa…
Termín pro podání přehledu OSVČ na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s COVID-19

Termín pro podání přehledu OSVČ na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s COVID-19

Jak jsme Vás již informovali v našem článku minulý týden, v souvislosti s epidemii COVID-19 došlo u daně z příjmu k přijetí opatření, které povede k prominutí sankcí v případě pozdního podání daňového přiznání v termínu do 1.7. místo v termínu do 1…
Cestovní náhrady v roce 2020

Cestovní náhrady v roce 2020

Cestovní náhrady pro rok 2020 byly vyhlášeny pod č. 358/2019 Sb. Tuzemské stravné podle délky trvání pracovní cesty připadající do příslušného kalendářního dne činí: 5 až 12 hod...87 až 103 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 82 až…
Výše minimální mzdy pro rok 2020

Výše minimální mzdy pro rok 2020

V příštím roce by měla minimální mzda vzrůst o 1250 korun na 14 600 Kč. Na tomto návrhu se dne 27.11.2019 shodli zástupci ANO a ČSSD. Návrh nyní musí ještě schválit vláda. Od této změny se pak odvíjí celá řada změn v dalších oblastech.…
Zavedení institutu tzv. elektronické neschopenky

Zavedení institutu tzv. elektronické neschopenky

Od 1.1.2020 vstupuje v platnost povinné elektronické hlášení o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), zavádí se institut tzv. e Neschopenky. Proces u DPN bude probíhat v elektronické formě, tj. ošetřující lékař bude rozhodnutí vzniku a ukončení DPN…