Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Vdovský či vdovecký důchod

Vdovský či vdovecký důchod

Ztráta manžela/manželky je obtížnou životní situací. Na tyto životní situace myslí zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanovuje podmínky nároku na vdovský/vdovecký důchod, jež patří mezi tzv. pozůstalostní důchody. Vdovský/vdovecký…
Příručka pro nastávající rodiče

Příručka pro nastávající rodiče

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) aktualizovala Příručku pro nastávající rodiče. Příručka má pomoci nastávajícím rodičům lépe se orientovat v systému vyplácených dávek. Snahou je mít všechny informace na jednom…
Cestovní náhrady-zvýšení sazeb

Cestovní náhrady-zvýšení sazeb

S ohledem na rostoucí ceny pohonných hmot využilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocnění dané mu Zákoníkem práce a Vyhláškou 375/2021 Sb. zvýšilo průměrnou cenu pohonných hmot. S účinností od 19. října 2021 tak cena za 1 litr automobilového…
Dohoda ČSSZ a slovenské sociální pojišťovny o elektronické výměně údajů

Dohoda ČSSZ a slovenské sociální pojišťovny o elektronické výměně údajů

Česká správa sociálního zabezpečení podepsala dohodu o elektronické výměně údajů se slovenskou Sociálnou poisťovňou. Tato spolupráce se nejvíce dotkne důchodců, kteří dostávají důchod z České republiky na účet a mají bydliště na Slovensku. Ti měli…
Směrnice o modré kartě

Směrnice o modré kartě

Rada EU přijala 7.10.2021 směrnici o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (tzv. směrnici o modré kartě). Tato karta zjednodušuje celkově postupy pro přijímaní…
Imigrační zdravotní poplatek v UK

Imigrační zdravotní poplatek v UK

Od 1. ledna 2021 dochází ke změnám v přístupu ke zdravotní péči pro občany z jiných členských států EU, kteří již delší čas pobývají ve Spojeném království. Nově se na občany EU a EHP vztahuje nový imigrační systém Spojeného království, díky kterému…
Plánovaná změna ošetřovného

Plánovaná změna ošetřovného

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) předložilo návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Navrhovaná úprava myslí na rodiče dětí, na které mimořádná opatření…
Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) vystoupilo dne 31. ledna 2020 z Evropské unie (dále jen „EU“), a to na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského…