Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Novela zákoníku práce a dovolená

Novela zákoníku práce a dovolená

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ledna 2012, přinesla i určité změny týkající se dovolené v roce 2012. Jedná se především o legislativní úpravy v oblasti čerpání dovolené. Cílem toho článku je nastínit hlavní změny v této…
Cestovní náhrady: kapesné na zahraniční pracovní cestě

Cestovní náhrady: kapesné na zahraniční pracovní cestě

V jednom z lednových čísel FM jsme vás informovali o změnách, které od 1. 1. 2012 nastaly v oblasti cestovních náhrad vyplácených zaměstnancům v souvislosti s pracovními cestami. V dnešním článku bychom se chtěli vrátit k poměrně problematickému a…
Schwarz systém - efektivní dodavatelé či skrytí zaměstnanci

Schwarz systém - efektivní dodavatelé či skrytí zaměstnanci

Schwarz systém je fenomén, který jak to tak vypadá, straší státní pokladnu již od dob Sametové revoluce. Stát se proti fenoménu Schwarz systému snaží bojovat v nepravidelných intervalech po celou dobu fungujícího kapitalismu v České republice. Z…
Inspektoráty práce: kontrola švarcsystému přituhuje

Inspektoráty práce: kontrola švarcsystému přituhuje

Pravomoci inspekce se od začátku roku 2012 rozšířily o kontrolu dodržování zákona o zaměstnanosti, jehož poslední novelou se výrazně zpřísnily sankce za tzv. švarcsystém, to pod pokutou až 100 tis. Kč pro zaměstnance a 250 tis. Kč  – 10 mil. Kč pro…
Dohody o provedení práce od 1.1.2012

Dohody o provedení práce od 1.1.2012

Zákoník práce Zaměstnanci mohou na základě dohody o provedení práce konat práci u jednoho zaměstnavatele až do rozsahu 300 hodin ročně. Od 1.1.2012 musí být vždy u dohody o provedení práce uvedena doba, na kterou se uzavírá a také rozvržení pracovní…
Novinky v oblasti cestovních náhrad od roku 2012

Novinky v oblasti cestovních náhrad od roku 2012

Změny provedené v rámci „velké“ novely Zákoníku práce se bohužel nevyhnuly ani cestovním náhradám. Tato oblast tak od roku 2007, kdy vstoupil v účinnost „nový“ Zákoník práce, opět prošla poměrně zásadními změnami. Účinnost těchto změn je již od 1. 1…
Souběh výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho člena a pracovněprávního poměru – novela OZ

Souběh výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho člena a pracovněprávního poměru – novela OZ

Koncem září Poslanecká sněmovna PČR schválila ve třetím čtení novelu obchodního zákoníku, která umožní souběh výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho člena a pracovního poměru u jedné společnosti. Novela je reakcí na bouřlivou diskusi, kterou…
Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012

Novela Zákoníku práce (tj. zákona č. 262/2006 Sb.),  která prošla 9.9.2011 Poslaneckou sněmovnou, nebyla dne 7. října 2011 schválena Senátem a byla vrácena zpět do Poslanecké sněmovny, kde se o ní bude muset znovu hlasovat. Předpokládá se však, že…