Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 a 987/2009 v oblasti peněžitých dávek

Provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 a 987/2009 v oblasti peněžitých dávek

V souvislosti s novými předpisy v oblasti evropské sociální politiky účinnými  od 1.5.2010  dochází i ke změně při prokazování a vyplácení nemocenských dávek zaměstnancům, kteří mají doklad vystavený lékařem v Evropské unii. Zaměstnanci  budou…
Nové koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení

Nové koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení

Jak jsme vás již dříve informovali, dne 1. května 2010 vstoupí v účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „Nařízení 883“). Nařízení 883 spolu se souvisejícím novým…
Cestovní náhrady v roce 2010

Cestovní náhrady v roce 2010

V dnešním čísle časopisu Finanční management se budeme krátce zabývat změnami, které nastaly v rámci cestovních náhrad v roce 2010. Jednotlivé náhrady cestovních výdajů jsou stanoveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších…
18152125262728
Následující stránka »