Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Nemocenská, důchodová a zdravotní novela zákona

Nemocenská, důchodová a zdravotní novela zákona

V současné chvíli prochází poslaneckou sněmovnou několik novel zákonů, které, pokud budou schváleny, více či méně ovlivní opět podnikatelské prostředí v ČR. Podívejme se na některé připravované změny podrobněji. Novela zákona o nemocenském pojištění…
Zaměstnanecké benefity a jejich daňové řešení

Zaměstnanecké benefity a jejich daňové řešení

Pro většinu společností již skončilo náročné období účetní závěrky, přípravy daňového přiznání a případně i auditu. Myslíme si tedy, že je čas zamyslet se nad něčím příjemnějším – např. nad zaměstnaneckými benefity. Zaměstnanecké benefity jsou…
Přehled nejdůležitějších praktických změn v novele zákoníku práce od 1. 1. 2012

Přehled nejdůležitějších praktických změn v novele zákoníku práce od 1. 1. 2012

V návaznosti na Programové prohlášení vlády a jako reakci na nález Ústavního soudu z roku 2008, který zrušil některá ustanovení zákoníku práce připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) věcnou novelu zákoníku práce. Novela by…
Náklady na roční mzdový bonus a jeho daňová uznatelnost

Náklady na roční mzdový bonus a jeho daňová uznatelnost

V praxi se velice často setkáváme se mzdovými ročními bonusy, které jsou účtované přes dohadné účty pasivní (dále také „dohad“).  Dle posledního rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), který se zabýval touto tématikou (8 Afs 35/2010),…
Rozhodnutí Ústavního soudu o stavebním spoření a nové návrhy novel příslušných zákonů

Rozhodnutí Ústavního soudu o stavebním spoření a nové návrhy novel příslušných zákonů

Koncem dubna zrušil Ústavní soud novelu zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (dále jen „zákona o stavebním spoření“), která mimo jiné zaváděla 50% srážkovou daň na připsanou státní podporu za rok 2010. Tato novela byla…
Konec rušného období ve mzdových účtárnách

Konec rušného období ve mzdových účtárnách

V uplynulém období bylo ve mzdových účtárnách rušno. Vedle povinných výkazů společnosti, kterými jsou vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vyúčtování srážkové daně, výkaz o pracovní neschopnosti pro ČSÚ…
Změny v agenturním zaměstnávání od 1. ledna 2011

Změny v agenturním zaměstnávání od 1. ledna 2011

Zákon o zaměstnanosti dosud neumožňoval účinně regulovat agentury práce, jejich činnost ani počet. Od 1. ledna 2011 dochází ke zpřísnění povolování a odejímání povolení ke zprostředkování zaměstnání. Nejdůležitější novinkou je zavedení povinného…
10 hlavních změn pro zaměstnance a zaměstnavatele od 1. 1. 2011

10 hlavních změn pro zaměstnance a zaměstnavatele od 1. 1. 2011

Změny, které čekají zaměstnance a zaměstnavatele od ledna 2011, se týkají především daní z příjmů a zákonů spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejdůležitější z nich jsou shrnuty v následujícím článku. 1. Snížení slevy na…