Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Novinky ve mzdové účtárně 2015

Novinky ve mzdové účtárně 2015

Rok 2014 je za námi a s počátkem roku 2015 se nám již začínají projevovat legislativní změny účinné od 1. 1. 2015. Ráda bych vás seznámila s nejpodstatnějšími novinkami zasahujícími do mzdového účetnictví v  podnikatelské sféře. Zvýšení minimální…
Chcete motivovat své zaměstnance?

Chcete motivovat své zaměstnance?

Většina společností poskytuje svým zaměstnancům různé benefity. Tyto nabývají na významu zvláště nyní, v předvánočním čase. Mezi ty obvyklé patří služební automobil, telefon, počítač či stravenky. Věděli jste ale, že zaměstnavatel Vám může přispívat…
Fenomén jménem švarcsystém

Fenomén jménem švarcsystém

Je to více jak dva roky, co jsme se s Vámi naposled podělili o bližší informace k fenoménu švarcsystém, proto bychom po dlouhé době, v závislosti na nálezu Ústavního soudu, rádi o tomto fenoménu pohovořili a přinesli nejnovější informace z dění za…
Zasloužilý odpočinek má svá pravidla

Zasloužilý odpočinek má svá pravidla

Právo na odpočinek je jedním ze základních práv občana zaručených Listinou základních práv a svobod. Dovolenou lze definovat jako pracovní volno zaměstnance, které je placené, slouží k rekonvalescenci pracovní síly zaměstnance a je výlučně v jeho…
Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2014

Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2014

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce dále jen „zákoník práce“ nezaznamenal v tomto období zásadních změn. Nicméně v důsledku vstupu v účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „nový občanský zákoník“) k 1. 1. 2014 zákoník práce…
Novinky v cestovních náhradách od 1. 1. 2014

Novinky v cestovních náhradách od 1. 1. 2014

Problematiku cestovních náhrad upravuje zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v části sedmé. Dle zmocňovacího ustanovení, § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.…
Na co si letos musí dát mzdové účetní (a nejen ty) pozor

Na co si letos musí dát mzdové účetní (a nejen ty) pozor

V  článku níže jsou shrnuty změny a další důležité informace, které musí zaměstnavatelé zohlednit od letošního roku při zpracování mzdové agendy zaměstnanců, a to rozdělené po jednotlivých oblastech. Daň z příjmů Roční zúčtování záloh a daňového…
Kontroly nelegálního zaměstnávání pokračují

Kontroly nelegálního zaměstnávání pokračují

Dle provedené analýzy činnosti Státního úřadu inspekce práce provedli jeho pracovníci od počátku platnosti nové úpravy týkající se nelegálního zaměstnávání, kam patří i kontroly švarcsystému, přes 72 000 kontrol a kvůli dodržování zákona o…