Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Mzda při zapůjčení zaměstnance

Mzda při zapůjčení zaměstnance

Pokud nemá zaměstnavatel pro své zaměstnance dočasně práci, nemusí je propouštět nebo jim proplácet náhradní volno. Existuje účinné řešení, kterým je dočasné přidělení (pronájem) zaměstnance. Podmínky pro postup zaměstnavatelů upravuje zákon č. 262…
Provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 a 987/2009 v oblasti peněžitých dávek

Provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 a 987/2009 v oblasti peněžitých dávek

V souvislosti s novými předpisy v oblasti evropské sociální politiky účinnými  od 1.5.2010  dochází i ke změně při prokazování a vyplácení nemocenských dávek zaměstnancům, kteří mají doklad vystavený lékařem v Evropské unii. Zaměstnanci  budou…
Nové koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení

Nové koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení

Jak jsme vás již dříve informovali, dne 1. května 2010 vstoupí v účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „Nařízení 883“). Nařízení 883 spolu se souvisejícím novým…
Cestovní náhrady v roce 2010

Cestovní náhrady v roce 2010

V dnešním čísle časopisu Finanční management se budeme krátce zabývat změnami, které nastaly v rámci cestovních náhrad v roce 2010. Jednotlivé náhrady cestovních výdajů jsou stanoveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších…
16111618192021
Následující stránka »