Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Jak se v roce 2022 mění náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky

Jak se v roce 2022 mění náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky

Každý rok dochází k tzv. valorizaci redukčních hranic u průměrného hodinového výdělku pro účely stanovení náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo karantény. Valorizací dále projdou také redukční hranice u denního vyměřovacího…
Krizové ošetřovné

Krizové ošetřovné

Bez dalších změn bylo 15. 12. 2021  Senátem schváleno krizové ošetřovné na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí. Nárok na příspěvek budou mít jak rodiče, tak například i blízcí příbuzní. Příspěvek lze čerpat zpětně od začátku listopadu a…
Izolačka

Izolačka

Senát dne 15. 12. 2021 schválil tzv. izolačku. Lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění, dostanou zpětně od 30. listopadu 2021 až 370 Kč za den jako náhradu mzdy. 23. 12. 2021 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů.
Znovuzavedení některých mimořádných opatření

Znovuzavedení některých mimořádných opatření

Pravidelné testování zaměstnanců Na mimořádném jednání schválila vláda dne 19. listopadu 2021 staronové mimořádné opatření proti šíření COVID – 19. Jedná se o zavedení pravidelného testování zaměstnanců a OSVČ, které bude probíhat jednou týdně. …
Zahraniční pracovní cesty od 1. 1. 2022 – změny sazeb stravného

Zahraniční pracovní cesty od 1. 1. 2022 – změny sazeb stravného

Pod číslem 462/2021 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022. Její účinnost je k 1. 1. 2022. Ke změnám došlo u sazeb stravného v několika zemích, včetně členských států Evropské unie. Z…
Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Od 1. prosince 2021 dojde ke změně názvu přihlášení prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Stávající portál eidentita.cz se bude po novu nazývat Identita občana, funkčnost systému zůstává nezměněna. Změna má být dalším…
Vdovský či vdovecký důchod

Vdovský či vdovecký důchod

Ztráta manžela/manželky je obtížnou životní situací. Na tyto životní situace myslí zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanovuje podmínky nároku na vdovský/vdovecký důchod, jež patří mezi tzv. pozůstalostní důchody. Vdovský/vdovecký…
Příručka pro nastávající rodiče

Příručka pro nastávající rodiče

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) aktualizovala Příručku pro nastávající rodiče. Příručka má pomoci nastávajícím rodičům lépe se orientovat v systému vyplácených dávek. Snahou je mít všechny informace na jednom…