Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Portál VZP

Portál VZP

Všeobecná zdravotní pojiš’tovna („VZP“) spustila dne 1.9.2016 nový portál pro své pojištěnce s názvem Moje VZP. Portál poskytuje informace o stavu pojištění a úhradách zdravotní péče. Pomocí této aplikace si pojištěnec VZP může ověřit, zda nemá…
ČSSZ opět rozesílá přehledy tzv. „důchodového konta“

ČSSZ opět rozesílá přehledy tzv. „důchodového konta“

ČSSZ od poloviny září zasílá lidem, kteří se blíží důchodového věku, přehled tzv. „důchodového konta“. Jedná se o muže narozené v roce 1955 a ženy ročníku narození 1958. V tomto přehledu najdou informace o odpracovaných letech, vyměřovacích…
Konto pracovní doby a úspora mzdových nákladů

Konto pracovní doby a úspora mzdových nákladů

Ve stavebnictví, v zemědělství, při specializované výrobě, ale například i v obchodě či v ostatních firmách je přirozené, že v některých obdobích je práce mnoho, a v jiných je problém, jakou práci zaměstnancům přidělit. Přitom přidělování práce je…
Návrh novely zákona o státní sociální podpoře

Návrh novely zákona o státní sociální podpoře

Kabinet Bohuslava Sobotky přijal dne 22. června 2016 návrh ministryně Michaely Marksové. Tento návrh zavádí další opatření na podporu zkoordinování pracovního a rodinného života. Nově tedy dojde k flexibilnějšímu čerpání rodičovského příspěvku.…
Chystaná novela zákoníku práce

Chystaná novela zákoníku práce

Během roku 2017 by měla nabýt účinnosti velká novela zákoníku práce. Do nejzajímavějších plánovaných změn patří: úprava práce z domova – pracovní dobu si bude rozvrhovat sám zaměstnanec (na základě dohody se zaměstnavatelem), zaměstnavatel bude mít…
Novela zákoníku práce - dohody

Novela zákoníku práce - dohody

Už od příštího roku by mělo dojít k řadě změn v zákoníku práce. Změnit by se mimo jiné měla pravidla u dohod konaných mimo pracovní poměr (tedy u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti). Změny by se měly týkat hlavně: ochrany odměny,…
Důchody se příští rok zvýší v průměru o 200 Kč

Důchody se příští rok zvýší v průměru o 200 Kč

Vládní koalice se minulý týden shodla na zvýšení důchodů od ledna 2017. Podle zákona se důchody navyšují vždy od ledna každého roku o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen předchozího roku. Podle těchto ukazatelů a jejich dosavadního vývoje by se…
Úřady od dubna poskytují příspěvek na dojíždění do práce

Úřady od dubna poskytují příspěvek na dojíždění do práce

Od dubna některé kraje začaly poskytovat příspěvek na dojíždění do práce. Platí to pouze v pěti krajích, a to v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Tento příspěvek mohou dostat ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní…