Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Prominutí plateb odvodů na sociální pojištění

Prominutí plateb odvodů na sociální pojištění

Vládní návrh zákona, kterým dochází k rozšíření programu Antivirus o nový režim C umožňující prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020, byl včera v Senátu…
Antivirus C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění

Antivirus C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění

Vláda dne 25. 5. 2020 schválila návrh MPSV na další finanční pomoc  firmám - tzv. režim C programu Antivirus. Jedná se o odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců s cílem zmírnit ekonomické dopady epidemie Covid – 19.…
Výpočet cestovních náhrad při použití elektromobil

Výpočet cestovních náhrad při použití elektromobil

Jednou z aktivit členů KDP ČR bylo dosáhnout konsensu ohledně možností výpočtu cestovních náhrad při použití elektromobilů, pro které zcela absentovala právní úprava (viz KOOV 518/21.03.18 a KOOV 561/29.01.20). Posun nastal díky vyhlášce MPSV č. 358…
Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti hrazeného zaměstnavateli

Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti hrazeného zaměstnavateli

Na začátku května vláda předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jehož cílem je mimo jiné minimalizace dopadů v případě neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen až červenec 2020, a to v podobě snížení…
Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %

Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %

Poslanecká sněmovna dne 21. dubna schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové k novele zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. V…
K některým sociálním dávkám nebude dočasně třeba dokládat příjmy

K některým sociálním dávkám nebude dočasně třeba dokládat příjmy

Ti, kteří pobírají příspěvek na dítě, bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou pravděpodobně muset ve druhém a třetím čtvrtletí dokládat své příjmy a náklady na bydlení. Výše příspěvku jim bude uznána automaticky podle prvního čtvrtletí roku…
COVID-19 a formulář A1

COVID-19 a formulář A1

V souvislosti se šířením nemoci COVID-19 vydala česká správa sociálního zabezpečení vyjádření pro migrující osoby, které z důvodu omezení volného pohybu v současné době nemohou vykonávat činnost na území jiného členského státu. Česká správa…
Termín pro podání přehledu OSVČ na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s COVID-19

Termín pro podání přehledu OSVČ na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s COVID-19

Jak jsme Vás již informovali v našem článku minulý týden, v souvislosti s epidemii COVID-19 došlo u daně z příjmu k přijetí opatření, které povede k prominutí sankcí v případě pozdního podání daňového přiznání v termínu do 1.7. místo v termínu do 1…