Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Kontroly nelegálního zaměstnávání

Kontroly nelegálního zaměstnávání

V minulém i letošním roce se orgány inspekce práce čím dál více zaměřují na kontroly nelegálního zaměstnávání. Kontroly jsou uskutečňovány průběžně a krom toho proběhlo i několik celostátních akcí. Celkem z 8 339 kontrol bylo zjištěno přes tisíc…
Pokuta za nadbytečné uchovávání dokladů zaměstnanců

Pokuta za nadbytečné uchovávání dokladů zaměstnanců

Úřad pro ochranu osobních údajů v loňském roce uložil pokutu ve výši 180.000 Kč za nadbytečné uchovávání kopií dokladů předložených jeho zaměstnanci. Za co tedy úřad pro ochranu osobních údajů pokutu uložil? Ve spisech zaměstnavatel evidoval kopie…
Konkurenční doložka a výklad Ústavního soudu

Konkurenční doložka a výklad Ústavního soudu

Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu zabýval problematikou výkladu konkurenční doložky a nároku na úhradu smluvní pokuty při jejím porušení. V rámci daného řízení se stěžovatelka po bývalé zaměstnankyni domáhala úhrady smluvní pokuty z titulu…
Další vývoj u navýšení rodičovského příspěvku

Další vývoj u navýšení rodičovského příspěvku

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předloží vládě návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, které by se mělo týkat všech rodin, které budou k 1. 1. 2020 pobírat rodičovský příspěvek. Podle již zmíněného návrhu by mělo dojít ke zvýšení…
Poslanci schválili eNeschopenku od 1. 1. 2020

Poslanci schválili eNeschopenku od 1. 1. 2020

Poslanci schválili 10. 5. 2019 na svém jednání pozměňovací návrh úpravy e-Neschopenky, který obsahuje dodatečné požadavky lékařů a zaměstnavatelů. Původně měl být systém spuštěn ve dvou etapách, ale místo toho Česká správa sociálního zabezpečení …
Zdravotní pojištění jednatele při neplatné smlouvě

Zdravotní pojištění jednatele při neplatné smlouvě

Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu měla společnost s ručením omezeným povinnost zaplatit dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za svého jednatele, vyčíslené platebními výměry od VZP. Společnost proti těmto výměrům podala…
Nový web MPSV

Nový web MPSV

Novou podobu svého webového portálu připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dne 28. června 2019 dojde k oficiálnímu spuštění modernizovaných webových stránek, pomocí kterých dojde postupně ke sjednocení stávajících platforem pro všechny…
Doručení fikcí vs. doručení do datové schránky

Doručení fikcí vs. doručení do datové schránky

Krajský soud v Brně nedávno posuzoval případ týkající se interpretace ustanovení upravujícího speciální případ fikce doručení v řízení o věcech důchodového pojištění vyplývající z § 90 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.: „Povinnost orgánu sociálního…