Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Prodloužení režimu "A" programu Antivirus

Prodloužení režimu "A" programu Antivirus

Dne 14.10.2020 schválila vláda České republiky návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na prodloužení režimu A programu Antivirus. V této souvislosti rovněž dochází k výraznému navýšení podpory subjektům, které byly na základě…
Prodloužení programu Antivirus

Prodloužení programu Antivirus

Vláda ČR rozhodla o prodloužení stávajícího programu na podporu zaměstnanosti Antivirus v režimech A a B až do konce října letošního roku. Nastal-li tedy u Vás některý z případů zakládající nárok na příspěvek v rámci některého z těchto režimů,…
Srážky ze mzdy – změna nezabavitelných částek od 1.7.2020

Srážky ze mzdy – změna nezabavitelných částek od 1.7.2020

Od 1. 7. 2020 se změnila konstrukce nezabavitelných částek, a to jak na povinného dlužníka, tak na jím vyživované osoby, která rovněž povede k jejich zvýšení. Parametry pro výpočet exekučních srážek ze mzdy se tak v letošním roce 2020 měnily hned…
Dovolená – zkušenosti z doby koronavirové a novela zákoníku práce

Dovolená – zkušenosti z doby koronavirové a novela zákoníku práce

Dovolená je jeden ze základních institutů pracovního práva. V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k prověření tohoto institutu, protože využití dovolené během tohoto období začalo vykazovat některá specifika, která běžně nejsou (tolik) relevantní.…
Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Dne 17.6.2020 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými…
Přehledy OSVČ pro ČSSZ do 18.9.2020

Přehledy OSVČ pro ČSSZ do 18.9.2020

ČSSZ minulý týden v návaznosti na prodloužení tzv. „generálního pardonu“ Ministerstva financí informovala, že OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu…
Prominutí plateb odvodů na sociální pojištění

Prominutí plateb odvodů na sociální pojištění

Vládní návrh zákona, kterým dochází k rozšíření programu Antivirus o nový režim C umožňující prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020, byl včera v Senátu…
Antivirus C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění

Antivirus C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění

Vláda dne 25. 5. 2020 schválila návrh MPSV na další finanční pomoc  firmám - tzv. režim C programu Antivirus. Jedná se o odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců s cílem zmírnit ekonomické dopady epidemie Covid – 19.…