Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Poslední den pro podání Přehledu OSVČ se blíží

Poslední den pro podání Přehledu OSVČ se blíží

Nejpozději do 2. května 2019 mají OSVČ povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Přehled musí podat OSVČ všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla za dané období pojištěna.…
Průměrný důchod vzroste

Průměrný důchod vzroste

Dne 1. 4. 2019 bylo vládou schváleno zvýšení důchodu v průměru o 900,- Kč. Všechny důchody by měly být navýšeny o průměrnou částku 700,- Kč, navíc si ještě každý důchodce přilepší o fixní částku přibližně 200,- Kč. Stanovení výše této pevné částky…
Brexit a dopad na sociální a zdravotní pojištění

Brexit a dopad na sociální a zdravotní pojištění

V současné době stále nevíme, jak se situace v souvislosti s Brexitem vyvine. Zatím se ve Velké Británii rozhodlo o odkladu do konce června 2019, nicméně toto prodloužení musí schválit také všechny země EU. Pokud by k prodloužení došlo, tak v…
Náhrady za dovolenou lze zohlednit v odpočtu na VaV

Náhrady za dovolenou lze zohlednit v odpočtu na VaV

Krajský soud v Hradci Králové vydal rozhodnutí ve prospěch poplatníka v oblasti oprávněnosti uplatnění osobních nákladů souvisejících s náhradou za dovolenou zaměstnanců v rámci odčitatelné položky výzkumu a vývoje. Správce daně doměřil poplatníkovi…
Blíží se termín vyúčtování zálohové a srážkové daně

Blíží se termín vyúčtování zálohové a srážkové daně

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 má plátce daně povinnost podat do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tedy do 1. března 2019. Pokud však plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání prodloužena do 20.…
Zvýšení minimální mzdy a jeho dopady

Zvýšení minimální mzdy a jeho dopady

Na zasedání vlády ČR bylo 20. listopadu 2018 přijato nařízení č. 567/2006 Sb., kterým dochází k očekávané změně základní sazby minimální mzdy. Nejnižší přípustná částka odměny za práci v pracovněprávním vztahu se s účinností od 1. ledna 2019 zvýšila…
Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Jak jsme Vás již dříve informovali, poslanci předložili 21. února 2018 sněmovně návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákoníku práce a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož součástí…
Superhrubá mzda zahraničních pojištěnců od 2019

Superhrubá mzda zahraničních pojištěnců od 2019

Od 1. ledna 2019 začne platit poměrně významná novela zákona o dani z příjmů, která souvisí s výpočtem superhrubé mzdy. Dle současné právní úpravy jsou základem daně zaměstnance příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na…